ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of childhood poisoning in Isparta region
Selim Dereci, Tuğba Koca, Ali Gençer, Filiz Serdaroğlu, Mustafa Akçam

Selim Dereci, Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Isparta, Türkiye Email: dereciselim@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to assess the patients who presented with intoxication case to our Children Emergency Department of Süleyman Demirel University Medical Faculty Hospital, retrospectively.

Methods: The patients, who were admitted to our children emergency service between the dates July 2013 and July 2014 were searched retrospectively. The age, sex, the admission time, the admission duration, the way of intoxication, symptoms, the items caused intoxication, the aim of taking the item and the hospital stay of the cases were evaluated.

Results: For the study, the files of 82 patients aged from 1 to 18 years (mean 8,9±6,3 years) were scanned; 50 (60.9%) cases were female, 32 (39.1%) were male. Intoxication cases constituted 3.6% of all cases admitted to the children’s emergency unit over one year period. A high proportion (51%) of intoxication cases were between 1 and 5 years of age. Thirty of the thirty (100%) patients that were intoxicated because of a suicide attempt were girls and all of them were over 12 years of age. The most common substance for intoxication was drugs (76%), followed by insecticides and herbal (6.5%). Amon the medication, cold relief drugs (14%), antidepressant (13%) and paracetamol (12%) drugs were most common.

Conclusion: Poisoning shows a peak in two periods of childhood and adolescence in this study. We think that accidental ingestion in childhood can be prevented by parents’ education and simple precautions in general. In addition, we recommend that families should demonstrate appropriate approaches, especially with regards to the psychology of adolescent girls, and, if necessary, get help from a specialist.

Key words: Childhood, poisoning, Isparta region

Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil servisine başvuran zehirlenme vakalarını retrospektif değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çocuk acil servisine Temmuz 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran olgular geriye dönük olarak tarandı. Olguların yaş, cinsiyet, başvuru süreleri, zehirlenmeye neden olan maddeler, zehirlenme şekli, etkenin alınış amacı, semptomlar ve hastaneye yatış durumları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma için yaşları 1-18 yaş arasında (ortalama 8,9±6,3 yıl) 82 olgunun dosyası tarandı. Olguların 50’si (%60,9) kız, 32’si (%39,1) erkekti. Çocuk acil ünitemize getirilen vakaların %3,6’sını zehirlenme olguları oluşturuyordu. Zehirlenme olgularının %51’i 1-5 yaş grubu çocuklardı. İntihar amaçlı zehirlenen 30 hastanın 30’u (%100) kız ve hepsi 12 yaş üstünde idi. En sık zehirlenme nedeni ilaçlar olup (%76), bunları insektisitler ve bitkisel maddeler izliyordu. Zehirlenmeye en çok neden olan ilaç grubu grip ilaçları (%14), antidepresanlar (%13) ve parasetamol’du (%12).

Sonuç: Bu çalışmada çocukluk çağı zehirlenmelerinin oyun çağı ve adölosan dönem olmak üzere iki dönemde pik yaptığı tespit edilmiştir. Ailelerin eğitimi ve alınacak basit önlemlerle oyun cağındaki çocukların kaza sonucu olan zehirlenmelerinin büyük ölçüde önlenebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, ailelerin adölesan yaş grubunda ki kız çocuklarının psikolojilerine uygun davranması ve gerekli durumlarda konusunda uzman olan kişilerden yardım almaları gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı, Isparta bölgesi, zehirlenme

Dicle Med J  2015;42(3):319-325

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0582

Cilt 42, Sayı 3 (2015)