ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The seropositivity of Hepatitis A in children aged between 0-18 years in Kars province and around
Zuhal Tekkanat Tazegün, Yunus Yılmaz, Döndü Ülker Üstebay, Sefer Üstebay

Sefer Üstebay, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD /Kars, Türkiye Email: ustabay_dr@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aims of this study are to determine the rate of hepatitis A seropositivity in pediatric patient not studied before in Kars, assess the relation of hepatitis A seropositivity with seasons, compare the seropositivity rate with the other parts of our country and contribute to epidemiological studies.

Methods: The study was performed between 01.01.2012 – 31.06.2014 on children aged between 0-18 years old, tested for anti-HAV IgG with different complaints and tested for HAV IgM due to suspected hepatitis A, who had admitted to Kafkas University Faculty of Medicine and Kars State Hospital by ELISA method. 1065 patients tested HAV IgG and 1481 patients tested HAV IgM were studied retrospectively. The results were analyzed by using chi-square trend analysis according to the age groups, gender, and seasons.

Results: The anti-HAV Ig G and anti-HAV IgM seropositivity rates were found to be 66.3% (706/1065) and 42.7% (633/1481), respectively. Seasonal anti-HAV IgM positive rates were detected as 2.4% in December-February, 3% in March-May, 8.5% in June-August, and 21% in September-November.

Conclusion: There is no previous study showing hepatitis A seropositivity in Kars and it’s around. In our region, HAV seropositivity has seasonal differences and is detected highly.

Key words: Hepatitis A, children, seropositivity

Kars ili ve çevresinde 0-18 yaş arası çocuklarda Hepatit A seropozitifliği

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kars ilindeki çocuk hastalarda şu ana kadar araştırılmamış olan hepatit A seropozitiflik oranını belirlemek, mevsimsel ilişkisini değerlendirmek, ülkemizin diğer bölgelerindeki seropozitiflik oranı ile karşılaştırmak ve epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlamaktır.

Yöntemler: Çalışma 01.01.2012 - 31.06.2014 tarihleri arasında farklı şikayetlerle Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kars Devlet Hastanesi’ne başvuran Hepatit A ön tanılı 0-18 yaşları arasındaki çocuklarda Anti-HAV IgM ve Anti-HAV IgG düzeylerine ELISA yöntemiyle bakılarak yapıldı. Anti-HAV IgG bakılan toplam 1065 hasta ve Anti-HAV IgM bakılan toplam 1481 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Sonuçlar yaş gruplarına, cinsiyete ve mevsimlere göre ki-kare trend analizi kullanılarak incelendi.

Bulgular: Anti-HAV IgG seropozitifliği % 66,3 (706/1065) ve Anti-HAV IgM seropozitifliği ise %42,7 (633/1481) olarak saptandı. Mevsimsel olarak Anti-HAV IgM pozitiflik oranı Aralık-Şubat aylarında %2,4, Mart-Mayıs aylarında %3, Haziran-Ağustos aylarında %8,5 ve Eylül-Kasım aylarında %21 oranında saptandı.

Sonuç: Kars İli ve çevresinde daha önce Hepatit A seropozitifliğini gösteren çalışma yoktur. Bölgemizde HAV seropozitifliği mevsimsel farklılık göstermiş olup, yüksek olarak saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Hepatit A, çocuk, seropozitiflik

Dicle Med J  2015;42(3):315-3018

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0581

Cilt 42, Sayı 3 (2015)