ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bir Çocukta Multiorgan Tutulumu Gösteren Tifo Atesi
Mustafa Taskesen, Selahattin Katar, Sultan Ecer, Mehmet Kervancıoglu, Seyhmus Sevinc

Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Diyarbakir,TURKEY

ABSTRACT

A 12-year old girl was admitted to our clinic because of fever, headache, diarrhea and weakness for 10 days. Dyspne, tachycardia, hypotension, fever and letargy were determined in physical examination. The  levels of urea, creatinine, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase were found to be increased. In echocardiography, myocardial dysfunction and low systolic functions were detected. Blood culture was positive for S.typhi. We report multiple organ involvement in a patient with typhoid fever and review the literature.

Key words: Typhoid fever, myocarditis, hepatitis, renal failure

Bir Çocukta Multiorgan Tutulumu Gösteren Tifo Atesi

ÖZET

12 yasında kız çocugu klinigimize 10 günden beridir olan ates, bas agrısı, ishal ve halsizlik nedeni ile basvurdu. Fizik muayenede tasikardi, dispne, hipotansiyon, ates ve uyku hali tespit edildi. Laboratuvar incelemede üre, kreatinin, aspartat ve alanin aminotransferaz düzeyleri yükselmis bulundu. Ekokardiografik degerlendirmede sistolik fonksiyonlar azalmıs ve miyokardiyal disfonksiyon belirlendi. Kan kültüründe S.typhi üredi. Enterik atesli bir hastada çoklu organ tutulumunu literatür esliginde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Enterik ates, miyokardit, hepatit, böbrek yetmezligi

Dicle Med J  2005;35 (4):274-276

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)