ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effectiveness of contraception methods and educational level of women: A sample from Southeast Anatolia
M. Erdal Sak, Mehmet Sıddık Evsen, Sibel Sak, Fatma Nur Çaça

Ergani Devlet Hastanesi Kadın-Dogum Klinigi, Diyarbakır

ABSTRACT

The aim of present study was to evaluate relationships between contraceptive methods, their failures and educational status of women in Southeast Anatolia.152 multiparous women who use a contraceptive method and applied to Obstetrics and Gynecology Clinics of Ergani State Hospital were selected. Patients’ age, gestation and birth numbers, marriage period, the ratios of unwanted gestations and related curettage and educational levels were determined. The mean age of study group was 29.7±6.6 years, mean marriage period 9.5±5.7 years, mean gravida 3.5±1.8 (1-9) and mean parity was 2.8±1.3 (1-6). Applied contraceptive methods were as follows: coitus interruptus (42.1%), intrauterine device (IUD) (19.1%), oral contraceptives (15.8%), condom (13.2%), tubal ligation (7.2%) and others (2.6%). The frequency of IUD and oral contraceptives were increasing, parallel to increased educational levels of women (P<0.001). Unwanted gestation and related curettage ratios were most frequent in coitus interruptus and the least in IUD methods. In conclusion, to increase use of effective and safe family planning methods and protect women from unwanted gestations, the educational levels of women should be increased.

Key words: Contraception methods, unwanted gestations, educational status

Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinligi ve Kadınların Egitim Düzeyi: Güneydogu Anadolu’da Bir İlçe Örnegi

ÖZET

Bu çalısmada bölgesel bazda, basvurulan kontraseptif yöntemleri, buna ragmen gelisen istenmeyen gebelikler ve ögrenim düzeyi iliskisini degerlendirmek amaçlanmıstır. Ocak 2007-Nisan 2008 tarihleri arası Ergani Devlet Hastanesi Kadın Dogum poliklinigine basvuran ve kontraseptif yöntem kullanan 152 multipar kadında; yas, gebelik ve dogum sayısı, evlilik süresi, istenmeyen gebelik ve buna baglı küretaj oranları, hastaların ögrenim durumları gibi parametreler degerlendirildi. Çalısma grubunu olusturan kadınların yas ortalaması 29.7±6.6 yıl, ortalama evlilik süresi 9.5±5.7 yıl, gravida 3.5±1.8 (1-9) ve parite: 2.8±1.3 (1-6) idi. En sık kullanılan yöntem koitus interruptus olup (% 42.1), diger yöntemler, sıklık sırasına göre; rahim içi araç (R_A) (%19.1), oral kontraseptifler (%15.8), kondom (%13.2), tüp ligasyonu (% 7.2) ve digerleri (% 2.6) idi. Kadınların egitim düzeyi yükseldikçe, R_A ve oral kontraseptif kullanımı artmaktaydı (P<0.001). _stenmeyen gebelik ve buna baglı küretaj oranları en sık koitus interruptus, en seyrek R_A yönteminde idi. Etkili aile planlaması kullanma oranın yükseltilerek, bireylerin istenmeyen gebeliklerden saglıklı ve güvenli olarak korunmaları için, dogurganlık çagındaki kadınların egitim düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kontraseptif yöntemler, istenmeyen gebelikler, egitim düzeyleri

Dicle Med J  2005;35 (4):265-270

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)