ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Field on the Lens of the Rats
Ugur Keklikçi, Veysi Akpolat, Selver Özekinci3, Kaan Ünlü, M. Salih Çelik, Selçuk Tunik

Dicle Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. AD Diyarbakır

ABSTRACT

The present aim of the study is to evaluate the effects of extremely low frequency magnetic field (ELF MF) on lens epithelial cells. Twenty adult female Spraque Dawley rats were divided into two groups, each containing 10 rats. The experimental group received magnetic field 2 hours/day for 7 days. The second group receiving standard laboratory care, was used as a control. The specimens were evaluated for cataractogenesis alteretion of lens and histological changes in lens epithelial cells. On biomicroscopic examination, no pathological damage to the lens was detected. In addition, on microscopic examination of materials in the controls, there were also no changes in lens fibrils and lens epithelial cells. In experimental group, however, only a slight pleomorphism was determined at the surface of epithelial cells. In the study, it is cocluded that ELF MF exposure do might not lead to histopathological alterations of the lens fibrils and lens epithelial cells.

Key words: Electromagnetic field, Lens, Rat

Çok Düsük Frekanslı Manyetik Alanın Ratlarda Lens Üzerine Etkileri

ÖZET

Bu çalısmanın amacı çok düsük frekanslı manyetik alanın (ELF MF) lens fibrilleri ve lens epitel hücreleri üzerine etkisini degerlendirmektir. Yirmi adet eriskin, disi Spraque Dawley rat, her birisi 10 rattan olusan 2 grupa ayrıldı. Deney grubu, günde 2 saat olmak üzere 7 gün ELF MF aldı. _kinci grup standart laboratuar sartlarına alınarak, kontrol grubu olarak kullanıldı. Materyaller lenste kataraktöz degisiklik ve lens epitel hücrelerinde histolojik degisiklikler yönünden degerlendirildi. Biomikroskopik muayenede lenste patoloji saptanmadı. Materyallerin mikroskopik incelemesinde, kontrol grubunda lens fibrilleri ve lens epitel hücrelerinde degisiklik saptanmadı. Deney grubunda ise yüzeyel epitel hücre konturlarında hafif pleomorfizm dısında patoloji saptanmadı. Çalısmada, ELF MF’nin lens fibrillerinde ve epitelinde belirgin bir histopatolojik degisiklige yol açmayabilecegi sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, Lens, Rat

Dicle Med J  2005;35 (4):249-253

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)