ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Annular Silicon Tube Intubation With Pigtail Probe In Canalicular Injuries
Halil  İbrahim Yener, Adem Gül, Adil Kılıç, Adnan Çinal, Tekin Yasar, Ahmet Demirok

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D., Van

ABSTRACT

The aim of this study was to assess the efficacy of primary reparation in patients whose traumatic canalicular incision was repaired with annular silicon tube intubation with pigtail probe.Twenty patients were evaluated. The mean age of the patients was 15.55±10.21years. Fourteen patients had inferior incision, 4 superior incision, and 2 bicanalicular incision. All patients were operated under general anesthesia. Pigtail probe and silicon tube were employed in all operations. Patients were controlled at the end of the first week; the first, fourth, and sixth months. Tube was not removed until four months. Lacrimal lavage was performed to evaluate the recent condition. Only one patient in the inferior canalicular incision group had complaint of tearing, others had not complaint. In conclusion, functional healing and anatomic reconstruction of canalicular injuries can be managed with annular silicon tube intubation with pigtail probe, which is an effective and applicable method.

Key words: canalicular incision, pigtail probe, silicon tube intubation

Travmatik Kanalikül Kesi Tamirinde Pigtail Prob Yardımıyla Anüler Silikon Tüp Yerlestirilmesi

ÖZET

Kanalikül kesilerinde pigtail prob ile anüler silikon tüp entübasyonu yapılan hastalarda primer tamirin etkinligini arastırmak Klinigimize basvuran kanalikül kesili 20 hasta degerlendirildi. Hastaların ortalama yası 15.55±10.21 yıl idi. Olguların 14’ünde alt, 4’ünde üst ve 2’sinde bikanaliküler kesi mevcuttu. Ameliyatlar genel anestezi altında gerçeklestirildi. Tüm operasyonlarda pigtail prob yardımıyla anüler silikon tüp yerlestirilirdi. Hastalar 1. hafta, 1, 4 ve 6. aylarda kontrol edildi. Tüp en az 4 ay yerinde bırakıldı. Son durum lakrimal lavaj yapılarak degerlendirildi. Alt kanalikül kesili hastaların sadece birinde sulanma sikayeti vardı. Diger olgularda sulanma olmadı. Bu teknik kanalikül kesilerinde anatomik ve fonksiyonel düzelme saglamaktadır.

Anahtar Kelimeler: kanalikül kesisi, pigtail prob, silikon tüp yerleştirme

Dicle Med J  2005;35 (4):245-248

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)