ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Extremely Low Frequency Magnetic Field and Manganese on Bone Mineral Content and Density
Veysi Akpolat

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı-Diyarbakır

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effect of extremely low frequency magnetic field (ELF MF) on bone that exposed us in our daily life. In our study, sixty four male Wistar-Albino rats were used. The rats were exposed to ELF MF (50Hz, 1.5mT) during 4 hours/day for 45 days. The experimental rats were divided into eight groups (n=8 per group). The groups were as follows; only ELF MF was exposed to 1.group, the ELF MF was exposed to the 2., 3. and 4.groups with the doses manganese (Mn) of 3.75 mg/kg, 15mg/kg and 60mg/kg respectively, the 5., 6. and 7.groups received Mn with the doses of 3.75 mg/kg, 15mg/kg and 60mg/kg respectively and lastly the 8.group was used as a control group (cage control). Total bone mineral content (TBMC) and total bone mineral density (TBMD) of rats were determined by dualenergy X-ray absorptiometry (DXA). Measurements were recorded for all groups and the levels were compared with the control group. The levels of TBMC increased significantly in 3., 4. and 7. groups compare to control group (p<0.05). However, significant differences was not found in relation to the levels of TBMD between groups. The following results could be derived for this study; i) an additive effect of EMF was observed in increasing of bone mineral content for the groups with manganese ii) EMF stimulates the increasing of TBMD iii) manganese has a positive effect on bone tissue.

Key words: Bone Mineral Content, Magnetic Field, Manganese, Rat.

Oldukça Düsük Frekanslı Manyetik Alan ve Mangan’ın Kemik Mineral İçerigi ve Yogunlugu Üzerine Etkileri

ÖZET

Bu çalısmada günlük yasamda maruz kalınan oldukça düsük frekanslı (ELF) manyetik alanın (MA) kemik dokusu üzerine etkilerini arastırmayı amaçladık. Çalısmamızda 64 adet erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Rastgele sekizerli esit gruplara bölünen sıçan’lara 45 gün süreyle uygulama yapıldı.1. gruba 1,5 mT siddetindeki ve 50 Hz frekanslı MA 4 saat/gün uygulandı. 2., 3. ve 4. grup sıçan’lara ise sırasıyla 3.75 mg/kg, 15 mg/kg ve 60 mg/kg mangan (Mn) ile birlikte 1. gruba verilen ile aynı düzeyde MA verildi. 5. gruba (3.75 mg/kg/gün), 6. gruba (15 mg/kg/gün) ve 7. gruba (60 mg/kg/gün) dozda Mn verildi. Sekizinci grup sıçan kafes kontrol olarak kullanıldı. Tüm grupların toplam kemik mineral içerigi (TKM_)ve toplam kemik mineral yogunlugu (TKMY) degerleri ölçüldü. TKM_ yönünden 8. grup ile diger gruplar karsılastırıldıgında; 3., 4. ve 7. grup ile anlamlı degisiklik oldugu saptandı (p<0.05). Sonuçlarımız MA’nın, Mn verilen sıçan’larda KM_ artıslarına katkıda bulundugu ve TKM_ artıslarını stimüle edebildigi seklinde yorumlanabilir.

Anahtar kelimeler: Kemik Mineral _çerigi, Mangan, Manyetik Alan, Sıçan.

Dicle Med J  2005;35 (4):240-244

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)