ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Antibiotic Resistance of Gram Negative Bacteria Isolated From Urine Cultures in Our Laboratory
Hakan Temiz, Hasan Akkoç, Kadri Gül

Diyarbakır Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Lab./Diyarbakır

ABSTRACT

In this study; we analyzed the antimicrobial susceptibility of Gram negative bacteria isolated from urine cultures in the Microbiology Laboratory of Dicle University Medical Faculty Hospital from January 2006 to December 2006; retrospectively. Escherichia coli and Klebsiella species were the most frequently isolated bacteria from both outpatients and hospitalized patients. The most effective antibiotics to these bacteria were carbapenems. These results were suggested to be useful for empirical treatment of urinary system infections in our hospital.

Keywords: Urinary tract infection, Gram negative bacteria, Antibiotic resistance

Laboratuarımızda  İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

ÖZET

Bu çalısmada; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda Ocak 2006-Aralık 2006 tarihleri arasında idrar kültürlerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotik direnç durumları retrospektif olarak incelenmistir. Poliklinik ve klinik hastalarından en sık izole edilen bakteriler Escherichia coli ve Klebsiella türleri olarak bulunmus ve bu bakterilere en etkili antibiyotigin karbapenemler oldugu saptanmıstır. Bu sonuçların hastanemizde üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde yararlı olacagını düsünmekteyiz

Anahtar kelimeler: Üriner sistem infeksiyonu, Gram negatif bakteri, Antibiyotik direnci

Dicle Med J  2005;35 (4):234-239

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)