ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation Of The Atorvastatin-Induced Structural Changes In Skeletal Muscles Of Rats By Light Microscope
M. Serhan Tasdemir, Murat Akkus, Yusuf Nergiz, Selçuk Tunik Tunik, skender Kaplanoglu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D. Diyarbakır

ABSTRACT

In this study we evaluated toxic effects of atorvastatin on the development of muscle necrosis in rats at the light microscopic level .Male, adult 40 Wistar- albino rat used in this study. Rats divided into 10 equal groups as one control, 9 treatment groups. All rats were sacrified after 5th 10th and 15th days of the study.And their quadriceps femoris muscle tissues were examined in light microscopy. In control group there was no histopatologic changes determined on their muscle tissue samples. But on the other hand, in the treatment groups, some histopathologic changes were determined in different degrees. Generally our findings were degenaration, contraction, necrosis, fibrosis in the perimisial area, central nucleus on the muscle tissues. These findings were increased due to the high treatment dose and the long treatment time. Histopathologic changes were increased due to the high treatment dose and the long treatment time. Because of all these reasons, medical doctors will take care about the treatment dose and the long treatment time of the atorvastatin.

Key words: Atorvastatin, rat, muscle necrosis, histopathology.

Atorvastatinin Sıçan skelet Kasında Olusturdugu Yapısal Degisikliklerin Isık Mikroskobu le Degerlendirilmesi

ÖZET

Çalısmamızda, bir statin türevi olan atorvastatinin sıçan iskelet kasında olusturdugu yapısal degisikliklerinısık mikroskobu düzeyinde incelenmesi ve degerlendirilmesi amaçlandı.40 adet eriskin erkek wistar albinorat; biri kontrol ve dokuzu deney grupları olmak üzere 10 esit gruba bölündü. . Deneyin baslamasındansonra 5. 10. ve 15. günlerde sakrifiye edilen ratların quadriceps femoris kasları ısık mikroskobundaincelendi. Kontrol grubundan elde edilen kasların histopatolojik incelemelerinde herhangi bir yapısaldegisiklige rastlanmazken, diger 9 deney grubundan elde edilen kas örneklerinde degisen derecelerdehistopatolojik bulgular elde edildi. Genel olarak kaslarda dejenerasyon, kontraksiyon, nekroz, bagdokuartısı, mononükleer hücre infiltrasyonu, kas lifleri arasında vakuoler yapılar ve sentral nükleus belirgin artısgöstermekteydi. Çalısmamızda bulgularımız, doz ve zaman arttıkça degisikliklerin belirgin oldugugözlendi. Atorvastatinin iskelet kaslarında göstermis oldugu toksik etki ile birlikte, klinik açıdan doz vezaman baz alınarak, hasta tedavilerine ısık tutacagı kanaatine varıldı.

Anahtar sözcükler: Atorvastatin, sıçan, kas nekrozu, histopatoloji.

Dicle Med J  2008;35(4):221-227

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.04.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)