ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Brucella Endocarditis Caused By Brucella Melitensis
Suzan Saçar, Derya Hırçın Cenger, Semra Toprak Kavas, Ali Asan, Melek Demir, Mustafa Saçar, Hüseyin Turgut

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları A.D. / Denizli

ABSTRACT

Brucellosis is a zoonotic disease endemically seen in Turkey, which occurs with various clinical findings. It can lead to complications affecting many systems. Endocarditis is an infrequent, but serious complication of brucellosis.  The aim of this case presentation is to remind that endocarditis can be a complication of brucellosis and if is undiagnosed or misdiagnosed, progresses fatal in a high rate.

Key words: Brucellosis, Endocarditis

Brucella Melitensis’in Neden Olduğu Brusella Endokarditi

ÖZET

Bruselloz, Türkiye’de endemik olarak görülen, farklı klinik bulgularla ortaya çıkan, zoonotik bir hastalıktır. Birçok sistemi etkileyen komplikasyonlara yol açabilmektedir. Endokardit brusellozun nadir görülen, fakat ciddi bir komplikasyonudur. Bu olguyu sunmaktaki amacımız; endokarditin, bruselloz komplikasyonu olabildiğini ve tanı konulamazsa veya yanlış tanı konulursa yüksek oranda ölümcül seyrettiğini hatırlatmaktır.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, Endokardit

Dicle Med J  2008;35 (1):58-60

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.01.

Cilt 35, Sayı 1 (2008)