ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Methemoglobinemia after injection of prilocaine for pre-medication of circumcision
Yılmaz Tabel, Ayse Sandıkkaya, Serdal Güngör, Ünsal Özgen

İnönü Üniversitesi Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Malatya Email : ytabel@mynet.com

ABSTRACT

Methemoglobinemia may occur in congenital and acquired circumstances. Acquired methemoglobinemia occurs in individuals exposed to a various of agents. Prilocaine is a local anesthetic agent that is widely used in clinical practice, but as well usage at treatment dosage in infancy can cause methemoglobinemia. We report an infant who became methemoglobinemia after injection of prilocaine and spontaneous recovery with supportive treatment.

Keywords: infant, circumcision, prilocaine, methemoglobinemia

Sünnet öncesi uygulanan lokal prilokaine baglı methemoglobinemi olgusu

ÖZET

Methemoglobinemi konjenital veya edinsel olarak görülebilmektedir. Edinsel methemoglobinemi birçok maddeye maruziyet sonrası bildirilmistir. Bu ajanlardan birisi olan prilokain klinik pratikte sık kullanılan bir lokal anesteziktir ve infantlarda tedavi dozunda bile edinsel methemoglobinemiye neden olabilmektedir. Burada prilokain ile lokal anestezi uygulaması sonrası edinsel methemoglobinemi gelisen ve destek tedavi ile düzelen bir olgu sunulmustur.

Anahtar kelimeler: bebek, sünnet, prilokain, methemoglobinemi

Dicle Med J  2009;36 (1):53-55

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)