ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Exercise induced chest pain in children and bronchial asthma
Samil HIZLI, Osman ÖZDEMİR

Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Klinigi, Ankara Keçiören Egitim ve Arastırma Hastanesi Email: shizli@yahoo.com

ABSTRACT

Chest pain is a frequently encountered problem in childhood. In this study we aimed to asses the relationship between exertional chest pain and asthma by using the peek expiratory flow rate measurements. For this study, 64 otherwise healthy children with chest pain (chest pain group), 9-16 years of age (mean 11.9) and 58 healthy (control group), 8-11 years (mean 11.5) were compared with the use of peak flow-meter. Ages, weights, heights, systolic-diastolic blood pressures, pulses recorded. Preexertional and postexertional peak flow measurements (PEFR) at 2, 5 and 10 minutes determined. There was a decrease more than 15% in PEFR measures in 7 (10.9%) of chest pain group and in 1 (1.7%) of control group children (p<0.05). According to the results of this study, one may think that exercise induced asthma play an important role in the pathogenesis of exertional chest pain and history taking with PEFR measurements are important in this assessment.

Key words: Childhood, chest pain, exercise induced bronchial asthma, peak expiratory flow rate

Çocukluk çagında egzersizle indüklenen gögüs agrısı ve bronsiyal astım

ÖZET

Çocukluk yas grubunda gögüs agrısı sık karsılasılan belirtilerdendir. Bu çalısmada ülkemizdeki çocuklarda egzersizle indüklenen gögüs agrısı ile egzersizle indüklenen astım arasındaki iliski zirve ekspiratuar akım hızı (PEFR) ölçümü yapılarak arastırıldı. Çalısmaya egzersizle indüklenen gögüs agrısı dısında sikâyeti olmayıp, allerji öyküsü bulunmayan çocuklar (n=64) ile kontrol grubu kabul edilen ve herhangi bilinen bir hastalıgı olmayan saglıklı çocuklar (n=58) alındı. Gögüs agrısı grubu ile kontrol grubu yas ve cinsiyet bakımından benzerdi. Gögüs agrısı grubu yas ortalaması 11,9 yıl (9–16) ve kontrol grubu yas ortalaması 11,5 yıl (8–14) idi. Gögüs agrısı grubunda ortalama sistolik ve diastolik basınç ölçümleri sırasıyla, 96 / 66 mmHg ve 91 / 60 mmHg idi. Gögüs agrısı grubunda 7 (% 10,9) çocukta egzersiz sonrası PEFR degerlerinde egzersiz öncesine oranla % 15 düzeyinde düsme saptanırken kontrol grubunda PEFR degerlerinde düsme saptanmadı (p<0,05). Bu çalısmanın sonuçları egzersiz ile indüklenen gögüs agrısı olan çocuklarda bronsiyal astımın önemli bir neden olabilecegini, ayrıca PEFR ölçümlerinin bunu belirlemek için uygun bir metod olabilecegini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çagı, gögüs agrısı, egzersizle indüklenen bronsiyal astım, zirve ekspiratuar akım hızı

Dicle Med J  2009;36 (1):43-46

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)