ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effectiveness of occlusion treatment on anisometric amblyopia in different age groups
Mesut COSKUN, Hakkı DOGAN, Ayse Ö. ÖNER

Kayseri Egitim ve Arastırma Hastanesi, Göz Klinigi-KAYSER Email : drmesutcoskun@hotmail.com

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the efficacy of occlusion treatment on different age group patients with anisometropic amblyopia. Occlusion treatment was applied to 34 patients, 15 preschool children (age between 4-6 years), and 19 school age children (7-11 years). Daily duration of occlusion was minimum 6 hours. Best corrected visual acuity of patients was measured initially, at the end of 1st, 3rd and 6th months. Data belonging to amblyopia groups was compared with one another and with the controls. Initial visual acuity of two amblyopia groups were similar, however there was a significant difference between the amblyopia groups and the controls (P<0.05). Compared to the initial levels, statistically significant recovery was observed in the visual acuity of amblyopia groups measured at the 1st, 3rd and 6th months of treatment (P<0.05). Although no significant difference was found in visual acuity of two amblyopia subgroups 6 months after the completion of treatment, at post-treatment 6th month, amblyopia groups had better visual acuity compared to the controls. In conclusion, occlusion treatment improved the visual acuity in anisometropic amblyopia without a difference between preschool and school age groups.

Keywords: Anisometropia, amblyopia, occlusion treatment, effectiveness.

Anizometrik ambliyopide kapama tedavisinin farklı yas gruplarındaki etkinligi

ÖZET

Bu çalısmada, anizometropik ambliyopili hastalara uygulanan kapama tedavisinin farklı yas gruplarına göre etkinligi arastırıldı. Okul öncesi (4-6 yas grubu) 15 hasta ve okul çagı (7-11 yas grubu) 19 hasta olmak üzere anizometropik ambliyopi tanısı almıs toplam 34 hastaya kapama tedavisi uygulandı. Günlük kapama süresi minimum 6 saat idi. Hastaların baslangıç, 1. ay, 3. ay ve 6. ay' da düzeltilmis en iyi görme keskinligi ölçülerek, ambliyop gruplar birbirleriyle ve kontrollerle karsılastırılarak degerlendirildi. Baslangıç görme düzeyleri bakımından, ambliyop okul öncesi ve 7-11 yas grubu arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmazken (P>0.05), ambliyop gruplarla aynı yas kontroller arasında anlamlı fark vardı (P<0.05). Ambliyop grupların tedavi boyunca 1. ay, 3. ay ve 6. ay 'da ölçülen görme düzeylerinde baslangıca göre istatistiksel olarak anlamlı artma saptandı (P<0.05). Tedavi sonrası 6. ayda; ambliyop gruplar arasında görme düzeyleri bakımından anlamlı fark saptanmazken (P>0.05), ambliyop hastalar ile aynı yastaki kontrollerin görme düzeyleri arasında anlamlı fark bulundu (P<0.05). Sonuç olarak, kapama tedavisi anizometropik ambliyopili hastlarda görme düzeylerini artırmakla birlikte, degisik yas grubu hastalardaki etkinligi bakımından bir farklılık gözlenmedi.

Anahtar kelimeler: Anizometropi, ambliyopi, kapama tedavisi, etkinlik.

Dicle Med J  2009;36 (1):28-34

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)