ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A rare cause of dysphagia: Non aneurysmatıc dysphagia aortica
Zülfü Arıkanoğlu, Murat Başbuğ, Fatih Meteroğlu, Celal Yavuz

Diyarbakır Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 21400, Diyarbakır, Email: zulfuarikanoglu@gmail.com

ABSTRACT

Dysphagia aortica is a rare etiological factor of dysphagia resulting from extrinsic compression of the esophagus by thoracic aorta. There is no gold standard diagnostic pro­cedure for dysphagia aortica. Dysphagia aortica is usually escaped to attention in the differential diagnosis of dys­phagia. Here, we reported compression of the esophagus by thoracic aorta in a 54 years-old male patient who com­plained from dysphagia.

Key words: Dysphagia, thoracic aorta, esophagus

Yutma güçlüğünün nadir bir nedeni: Anevrizmatik olmayan disfajia aortika

ÖZET

Disfajia aortika, torasik aortanın özefagusa dıştan bası­sından kaynaklanan yutma güçlüğünün nadir bir nede­nidir. Tanı için altın standart bir yöntem yoktur. Disfajinin ayırıcı tanısında genellikle göz ardı edilir. Bu yazımızda yutma güçlüğü ile başvuran 54 yaşındaki erkek hastada aort anevrizması bulunmaksızın torasik aortanın neden olduğu özofagus basısı sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Yutma güçlüğü, torasik aorta, özofa­gus

Dicle Med J  2010;37 (4):404-406

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)