ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Arşiv - Cilt 39, Sayı 3 (2012)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazıları
 • Serum levels of TNF-α and osteoprotegerin and bone mineral density in patients with Behçet’s Disease
  Ali Kutlucan, Sevket Ercan Tunc, Davut Baltacı, Mehmet Sahin, Mustafa Ozsahin, Recep Sütcü, Fatih Ermis, Harun Süslü
  Dicle Med J 2012;3(3):325-330.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0152
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Follow-up results of laser saphenous ablation
  Mehmet Erdem Memetoğlu, Ozan Erbasan, Deniz Özel
  Dicle Med J 2012;3(3):331-335.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0153
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Hasta bakış açısıyla ultrasonografi [Ultrasonography from the viewpoint of patients]
  Nuray Voyvoda, Nihat Taşdemir
  Dicle Med J 2012;3(3):336-338.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0154
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürlerinden izole edilen stafilokok türlerinin değerlendirilmesi [The evaluation of staphylococci strains isolated from nasal and bone cultures in patients with chronic osteomyelitis]
  Mehmet Uluğ, Celal Ayaz, Mustafa Kemal Çelen
  Dicle Med J 2012;3(3):339-343.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0155
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Glutathıone s-transferaz p1 geni ekson-6 (ala114val) polimorfizminin akciğer kanseri etyolojisındeki olası etkileri [Probable effects of Glutatione S-Transferase P1 gene Exon-6 (Ala114val) polymorphism on the etiology of lung cancer]
  Etem Akbaş, Ertuğrul Seyrek, Nazan Eras Erdoğan, Hicran Şenli, İlter Helvacı
  Dicle Med J 2012;3(3):344-349.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0156
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Anne ve ergenlerdeki depresif belirtilerin ergen intiharları ile ilişkisi [Relationship between depression symptoms in mothers and adolescents and adolescent suicide attempts]
  Zahide Yalaki, İlyas Çakır, Medine Ayşin Taşar, Neşe Yalçın, Yıldız Dallar Bilge
  Dicle Med J 2012;3(3):350-358.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0157
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Periferik arter bypass cerrahisinde greft seçimi ve bu seçimin greft açıklığına katkısı [Graft selection for the peripheral vascular by-pass surgery and its contribution to patency]
  Hikmet Selçuk Gedik, Kemal Korkmaz, Hayati Deniz
  Dicle Med J 2012;3(3):359-364.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0158
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Metabolik sendromlu hastalarda aortun elastik özellikleri ve aort sertliğini etkileyen faktörler [Elastic properties of the aorta and factors affecting aortic stiffness in patients with metabolic syndrome]
  Derya Tok, Fırat Özcan, İskender Kadife, Osman Turak, Nurcan Başar, Kumral Çağlı, Sinan Aydoğdu
  Dicle Med J 2012;3(3):365-370.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0159
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde elektrokonvülzif tedavi uygulanan hastaların demografik ve klinik özellikleri [Demographic and clinical characteristics of the patients treated with electroconvulsive therapy in a university pschiatry clinic]
  Meliha Zengin Eroğlu, Eda İçbay, Lut Tamam
  Dicle Med J 2012;3(3):371-376.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0160
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Üriner Sistem Taş Tedavisinde İki Senelik ESWL Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the results of ESWL therapy in urinary system stone disease for two years]
  Mürsel Davarcı, Murat Rifaioğlu, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Mehmet İnci
  Dicle Med J 2012;3(3):377-380.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0161
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Serebral palsili çocuklarda oküler problemler [Ocular problems in children with cerebral palsy]
  Esra Ayhan Tuzcu, Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Seçil Arıca, Nilgün Üstün, Özgür İlhan, Mesut Coşkun, Uğurcan Keskin
  Dicle Med J 2012;3(3):381-386.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0162
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Retrograd intrarenal cerrahi sonrası hastaların takibinde direk üriner sistem grafisi ile birlikte ultrasonografinin etkinliği [Effectiveness of ultrasonography and plain abdominal film in the follow-up of patients after retrograde intrarenal surgery]
  Mustafa Reşorlu, Kadir Ağladıoğlu, Ekrem Özyuvalı, Berkan Reşorlu, Ömer Faruk Bozkurt, Ural Oğuz, Çağrı Şenocak, Ali Ünsal
  Dicle Med J 2012;3(3):387-391.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0163
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Koklear implantasyon adayı hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi [Evaluation patients before cochlear implantation by high resolution computed tomography and magnetic resonance i
  Mustafa Reşorlu, Reyhan Meydan
  Dicle Med J 2012;3(3):392-397.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0164
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Türkiye' nin Van Yöresinde Anti-HAV IgM pozitifliğinin yaş ve aylara göre dağılımı [Distribution of anti-HAV IgM positivity according to age and months of a year in Van region, Turkey]
  Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş
  Dicle Med J 2012;3(3):398-402.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0165
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Genç erkeklerde konjonktival otogreftli pterjium cerrahisi ve indüklenmiş [Pterygium surgery with conjunctival autograft and induced astigmatism in young men] astigmatizma
  Hüseyin Mayalı
  Dicle Med J 2012;3(3):403-407.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0166
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Geriatrik hastalarda bası yaralarına yaklaşım [Pressure sores in geriatric patients]
  Emre İnözü, Hülda rıfat Özakpınar, Mustafa Durgun, Avni Tolga Eryılmaz, Caferi Tayyar Selçuk, Ali Teoman Tellioğlu
  Dicle Med J 2012;3(3):408-412.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0167
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumları
 • Miksoma ve fibroelastomanın eşlik ettiği Carney sendromlu hasta [The Carney syndrome associated fibroelastoma and myxoma]
  Ali Kemal Gür, Yüksel Kaya, Ahmet Karakurt, Tolga Sinan Güvenç
  Dicle Med J 2012;3(3):413-415.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0168
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Dentinogenic ghost cell tumour of mandible: Case report
  Mehmet Kelleş, Ahmet Kızılay, Nasuhi Engin Aydın
  Dicle Med J 2012;3(3):416-418.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0169
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pregnancy and facial diplegia: A rare case
  Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. said Berilgen, Metin Balduz, Oktay Kapan
  Dicle Med J 2012;3(3):419-421.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0170
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Mesaneye lokalize primer amiloidozis: Olgu sunumu [Primary localized amyloidosis of urinary bladder: Case report]
  Basri Çakıroğlu, Lora Ateş, Ramazan Gözüküçük, Mustafa Güçlü
  Dicle Med J 2012;3(3):422-424.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0171
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma
  Ahmet Pergel, Remzi Adnan Akdoğan, İbrahim Aydın
  Dicle Med J 2012;3(3):425-427.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0172
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nazal septum anteriorunda respiratuar epitelyal adenomatoid hamartom [Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma on the anterior nasal septum]
  Tuğba Bostan Bozkurt, Gonca Koç, Canan Altay, Fulya Çakalağaoğlu Ünay, Orhan Oyar
  Dicle Med J 2012;3(3):428-430.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0173
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Ostium secundum atrial septal defect-related post-partum death of an adult: An autopsy case
  Eyyüp Yılmaz, Gökhan Ersoy, Süleyman Serhat Gürpınar, Sedat Tavşanoğlu
  Dicle Med J 2012;3(3):431-433.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0174
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Konjenital kolesteatomlu kronik otitis mediaya bağlı gelişen bilateral mastoidit [Development of bilateral mastoiditis due to chronic otitis media with congenital cholesteatoma]
  Ediz Yorgancılar, Salih Bakır, Vefa Kınış, Ramazan Gün, Musa Özbay, İsmail Topçu
  Dicle Med J 2012;3(3):434-436.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0175
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulguları: iki olgunun sunumu [Multislice computed tomography findings of two cases with partial anomalous pulmonary venous return]
  Ruken Yüksekkaya, Fatih Çelikyay, Ayşe Yılmaz, Çağlar Deniz, Erkan Gökçe
  Dicle Med J 2012;3(3):437-439.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0176
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Right heart thrombus entrapped in patent foramen ovale with pulmonary embolism in a patient with primary hypercoagulable state
  Mustafa Serkan Karakaş, Sinan Cemgil Özbek, Arzu Er, Barış Akdemir, Refik Emre Altekin, Ali Rıza Gülcan, Atakan Yanıkoğlu, Murathan Küçük, Cengiz Ermiş
  Dicle Med J 2012;3(3):440-444.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0177
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • A very rare cause of acute abdomen: Gossypiboma
  Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Mehmet Okumuş, Ahmet Köylü, Mürvet Yüksel
  Dicle Med J 2012;3(3):445-448.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0178
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Anesthetic management of a patient with Bartter syndrome
  Harun Aydoğan, Tekin Bilgiç, Mahmut Alp Karahan, Şaban Yalçın
  Dicle Med J 2012;3(3):449-451.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0179
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nosocomial pneumonia and bacteremia caused by delftia acidovorans related to arterial catheter
  Tekin Taş, Abdulkadir Küçükbayrak, Esra Koçoğlu, Şeyda Özsoy, Özlem Bucak, Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsmail Necati Hakyemez
  Dicle Med J 2012;3(3):452-454.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0180
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Right heart thrombus entrapped in patent foramen ovale with pulmonary embolism in a patient with primary hypercoagulable state
  Mustafa Serkan Karakaş, Sinan Cemgil Ozbek, Arzu Er, Barıs Akdemir, Refik Emre Altekin, Ali Rıza Gulcan, Atakan Yanıkoglu, Murathan Kucuk, Cengiz Ermis
  Dicle Med J 2012;3(3):-.
  [İstatistik]
 • Nosocomial Pneumonia and Bacteremia Caused By Delftia acidovorans Related to Arterial Catheter
  Tekin Taş, Abdulkadir Küçükbayrak, Esra Koçoğlu, Şeyda Özsoy, Özlem Bucak, Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsmail Necati Hakyemez
  Dicle Med J 2012;3(3):-.
  [İstatistik]
 • Derlemeler
 • Role of platelets in inflammation
  Kadir Serkan Yalçın, Gözde Tahtacı, Özlem Şahin Balçık
  Dicle Med J 2012;3(3):455-457.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0181
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri [The prevalence and screening methods of postpartum depression]
  Özgür Erdem, P. Gamze Erten Bucaktepe
  Dicle Med J 2012;3(3):458-461.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0182
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İnmemiş testis ve eşzamanlı kasık fıtığı birlikteliği: Derleme [Undescended testis and the presence of concurrent inguinal hernia: A review]
  Yaşar Bozkurt, Ahmet Ali Sancaktutar, Yusuf Kibar
  Dicle Med J 2012;3(3):462-466.     DOI:10.5798/dicletip.2012.03.0183
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Role of platelets in inflammation
  serkan kadir yalçın, özlem şahin balcik
  Dicle Med J 2012;3(3):-.
  [Özet]            [İstatistik]