ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Arşiv - Cilt 36, Sayı 3 (2009)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazıları
 • Kangaroo Mother Care as compared to conventional care for low birth weight babies
  Syed Manazir Ali, Jyoti Sharma, Rajyashree Sharma, Seema Alam
  Dicle Med J 2009;36(3):155-160.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Peripheral vascular injuries
  Celal Yavuz, Yunus Nazlı
  Dicle Med J 2009;36(3):161-164.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Completion thyroidectomy: Results of a single center
  Sadullah Girgin, Metehan Gümüs, Akın Önder, Murat Kapan
  Dicle Med J 2009;36(3):165-169.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Gebelerde Toksoplasma gondii Seroprevalansı
  Servet Kölgelier, Hayati Demiraslan, Bekir Katas, Dilek Güler
  Dicle Med J 2009;36(3):170-172.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Anxiety and hopelessness levels in patients with migraine and tension headache
  Yüksel Kıvrak, Sakir Özen, Yavuz Yücel
  Dicle Med J 2009;36(3):173-177.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • The outcome of unilateral endoscopic posterior cordotomy in bilateral abductor vocal cord paralysis
  Salih Bakır, Ülkü Tuncer
  Dicle Med J 2009;36(3):178-183.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Factors that affecting mothers’ postnatal comfort
  Gül Pınar, Nevin Doğan, Lale Algıer, Necibe Kaya, Filiz Çakmak
  Dicle Med J 2009;36(3):184-190.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • The prevalence of HBsAg and Anti-HCV in pregnant women in Adıyaman
  Servet Kölgelier, Dilek Güler, Hayati Demiraslan
  Dicle Med J 2009;36(3):191-194.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Evaluation of hearing function in patients with Sağlıker Syndrome
  Salih Bakır, İsmail Yıldız Yıldız, Yahya Sağlıker
  Dicle Med J 2009;36(3):195-199.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumları
 • Hyponatremia in a child with tuberculous meningitis in PICU: Cerebral salt wasting syndrome
  Mehmet Bosnak, Hakkı Özdoğan, Servet Yel, Vuslat Bosnak, Kenan Haspolat
  Dicle Med J 2009;36(3):200-202.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Wolfram (DIDMOAD) syndrome: A Case report
  Abdullah Kürsat Cingü, Yasin Bez, Okan Yapar3
  Dicle Med J 2009;36(3):203-205.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Succesful repair of penil and scrotal gunshot injury
  Abdullah Gedik, Ali Tutus, Devrim Kayan, Kamuran Bircan
  Dicle Med J 2009;36(3):206-208.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Treatment of giant ureterocele calculi by Holmium Laser Lithotripsy
  Haluk Söylemez, Bülent Altınoluk2, Murat Y. Uğras
  Dicle Med J 2009;36(3):209-212.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Difficulties in diagnosis of hemophagocytic lymphohistiocytosis: Case report
  Fatih Mehmet Azık, Duygu Gümüs, Saime Ergen, Atilla Çayır
  Dicle Med J 2009;36(3):213-215.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Cutaneous leismaniasis with unusual appearance: Case report
  Havva Erdem, Đlteris Oğuz Topal, Ümran Yıldırım
  Dicle Med J 2009;36(3):216-218.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derlemeler
 • Gold standards for primary care of burn management
  Fatih Zor, Nail Ersöz, Yalçın Külahçı, Emin Kapı, Mehmet Bozkurt
  Dicle Med J 2009;36(3):219-225.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Prevention of nosocomial infections in intensive care unit and nursing practices
  Sevilay Yüceer, Sevil Güler Demir
  Dicle Med J 2009;36(3):226-232.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]