ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Current Issue - Volume 51, Number 1 (2024)
Cover File / Contents/Index File
 • Original Articles
 • Evaluation of the approach of General Surgery Specialists in Turkey to surgical videos published on You Tube
  Sezgin Topuz, Muhammed Alkan
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)1-9.     DOI:10.5798/dicletip.1451403
  [Abstract]            [PDF]           
 • A Retrospective Study: The Effectiveness of Lipid-Lowering Medications in Individuals at High Risk for Cardiovascular Disease
  Fethullah Kayan, Serhat Gönlü
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)10-18.     DOI:10.5798/dicletip.1451412
  [Abstract]            [PDF]           
 • Helplessness, Psychological Distress, and Perceived Social Support in Mothers with Children in Early Childhood
  Serap Kaynak, Songül Duran
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)19-27.     DOI:10.5798/dicletip.1451427
  [Abstract]            [PDF]           
 • Spontaneous Intracerebral Hematoma: A Single Center 10-Year Analysis
  Veysel Kıyak
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)28-35.     DOI:10.5798/dicletip.1451458
  [Abstract]            [PDF]           
 • Sociodemographic and Clinical Characteristics of Delinquent Children and Factors Associated with Recidivism
  Masum Öztürk, Yağmur Güzel, Mustafa Erhan Demirkıran, Zehra Akan, Davut Akbalık, Sevgi Gökcüoğlu
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)36-45.     DOI:10.5798/dicletip.1451488
  [Abstract]            [PDF]           
 • Earthquake as a Trigger of Acute Attacks in People with Hereditary Angioedema
  Müge Erbay, Özdemir Can Tüzer, Selver Seda Mersin, Merve Erkoç
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)46-53.     DOI:10.5798/dicletip.1451503
  [Abstract]            [PDF]           
 • Comparison of the effectiveness of foot orthosis use in pes planus treatment with combination of kinesio taping
  Mesut Karıksız, Cem Sever
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)54-63.     DOI:10.5798/dicletip.1451528
  [Abstract]            [PDF]           
 • Unveiling the Hepatitis E Seroprevalence: Insights from Dicle University Hospital in Southeastern Turkey
  Nida Özcan, Serkan Kaydaş, Ahmet Kazar, Hakan Temiz
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)64-71.     DOI:10.5798/dicletip.1451584
  [Abstract]            [PDF]           
 • A Retrospective Cross-Sectional Study on the Effect of Socio-Cultural Factors and Edication in Early Detection of Breast Cancer
  Abidin Tüzün, Zeynep Şener Bahçe, Erkan Dalbaşı
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)72-79.     DOI:10.5798/dicletip.1451596
  [Abstract]            [PDF]           
 • The role of triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio in the prediction of intensive care unit admission in the earthquake victims
  Süleyman Akkaya, Umit Cakmak
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)80-88.     DOI:10.5798/dicletip.1451645
  [Abstract]            [PDF]           
 • Trikomoniyaz tanısında farklı laboratuvar yöntemlerinin kullanılması ve Trikomoniyaz hastalarında miRNA profilinin belirlenmesi
  Hasan Turgut, Fadime Eroğlu
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)89-97.     DOI:10.5798/dicletip.1451668
  [Abstract]            [PDF]           
 • Varis dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Klinik Seyiri Öngörmede En-doskopi Öncesi Risk Skorlarının Etkinliği
  Feyzullah Uçmak, Elif Tuğba Tuncel
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024) 98-105.     DOI:10.5798/dicletip.1451694
  [Abstract]            [PDF]           
 • COVID-19 Pandemisi Kapanmalarının Obez Çocukların Yaşam Tarzları ve Beden Kitle İndeksleri Üzerindeki Etkileri
  Ceren Ceylan Kıraç, Pelin Bilir
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)106-116.     DOI:10.5798/dicletip.1451710
  [Abstract]            [PDF]           
 • Hastanede Yatan Yaşlı ve Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Anksiyete ve Baş Etme Düzeyleri ile Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
  Vasfiye Bayram Değer, Havva Kaçan
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)117-127.     DOI:10.5798/dicletip.1451735
  [Abstract]            [PDF]           
 • Hiperprolaktinemisi Olan Pediatrik Olguların Klinik Özelliklerinin ve Hiperprolaktinemi Eti-yolojilerinin Değerlendirilmesi
  Aylin Kılınç Uğurlu, Seçil Çakır Gündoğan
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)128-134.     DOI:10.5798/dicletip.1451742
  [Abstract]            [PDF]           
 • Konjenital Anomali ve/veya Nörogelişimsel Geriliği Olan Çocukluk Çağındaki Türk Hastalarda Kromozomal Mikroarray Deneyimi: ASXL2 Gen Duplikasyonu ve Xq13 Delesyonunun İncelenmesi
  Aysel Tekmenuray Unal, Ceren Damla Durmaz
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)135-148.     DOI:10.5798/dicletip.1451758
  [Abstract]            [PDF]           
 • Case Reports
 • Ektopik Yerleşimli TıMoma Olguları
  Fatih Güzel, Şadiye Tuzcu
  Cilt 51, Sayı 1 (2024) Cilt 51, Sayı 1 (2024)149-153.     DOI:10.5798/dicletip.1451767
  [Abstract]            [PDF]