ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Current Issue - Volume 51, Number 2 (2024)
Cover File / Contents/Index File
 • Original Articles
 • Evaluation of ventricular arrhythmia in children with Wilson's disease; cardiac electrophysiological balance index (iCEB)
  Kerem Ertaş, Özlem Gül, Fatma Demirbaş
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)155-161.     DOI:10.5798/dicletip.1500899
  [Abstract]            [PDF]           
 • Effectiveness of inactivated and mRNA COVID-19 vaccines on sperm parameters
  Muhamet Afsin, Ömer Acer, Dilek Yavuz
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)163-171.     DOI:10.5798/dicletip.1501088
  [Abstract]            [PDF]           
 • How well do we recognise gout disease?
  Erdal Bodakçı
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)173-181.     DOI:10.5798/dicletip.1501094
  [Abstract]            [PDF]           
 • Impact of Naples Prognostic Score on the development of surgical reexploration in open heart surgery patients
  Mehmet Karaçalılar, İrfan Dinler, NurHayat İnci, Sinan Göçer, Mahir Kuyumcu, Mehmet Özbek
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)183-190.     DOI:10.5798/dicletip.1501104
  [Abstract]            [PDF]           
 • The Effect of Cerebral White Matter Lesions on Walking Time & Vascular Risk Factors
  Miray Erdem, Derya Özdoğru, Aygül Tantik Pak, Elif Banu Söker, Zülfikar Arlıer
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)191-198.     DOI:10.5798/dicletip.1501114
  [Abstract]            [PDF]           
 • Evaluation of the Systemic Immune-Inflammatory Index (SII) and NAPLES Score (NS) in Patients with Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)
  Mesut Gitmez
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)199-206.     DOI:10.5798/dicletip..1501102
  [Abstract]            [PDF]           
 • The Effect of Blood Base-Deficit on Neonatal Convulsions and Amplitude Electroencephalography Measurements in Perinatal Asphyxia
  Hüseyin Gümüş, Mehmet Kılıç
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)207-214.     DOI:10.5798/dicletip.1501221
  [Abstract]            [PDF]           
 • Can topical applicatıons be an alternative to surgery in the treatment of chronic anal fissures?
  Azad Gazi Şahin, İsmail Şayan, Erman Alçı
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)215-221.     DOI:10.5798/dicletip.1501282
  [Abstract]            [PDF]           
 • Admission Serum Creatinine/Albumin Ratio and its Relationship with 1-Year Mortality in Decompensated Heart Failure Patients
  Mehmet Ali Işık, Adem Aktan, Tuncay Güzel, Raif Kılıç, Muhammed Demir, Serhat Günlü, Fethullah Kayan, Mehmet Zülküf Karahan, Mehmet Özbek, Abdulkadir Arpa, Nihat Polat, Murat Yüksel
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)223-231.     DOI:10.5798/dicletip.1501288
  [Abstract]            [PDF]           
 • Investigation of the İn Vitro Effect of Vanillic Acid on Wound Healing via FN1 and COL1?1 Genes
  Yeşim Yeni
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)233-240.     DOI:10.5798/dicletip.1501313
  [Abstract]            [PDF]           
 • The prognostic value of free triiodothyronine/free thyroxine ratio in short-term outcomes after left ventricular assist device implantation
  Arzu Yazar, Aykun Hakgör
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)241-247.     DOI:10.5798/dicletip.1501320
  [Abstract]            [PDF]           
 • Hemodiyaliz Hastalarında Okült Hepatit B ile Hepatit C Prevalansı ve Fibrometer ile Karaciğer Fibrozis Düzeyinin Değerlendirilmesi
  Yakup Demir, Erdal İnci, Ülkiye Yetim, Çiğdem Mermutluoğlu, Fatma Yılmaz Aydın, Zülfikar Yılmaz, Mustafa Kemal Çelen
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)249-255.     DOI:10.5798/dicletip.1501334
  [Abstract]            [PDF]           
 • Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Çölyak Hastalığının Sıklığı
  Mehmet Sıddık Aydın, Edip Ünal
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)257-265.     DOI:10.5798/dicletip.1501346
  [Abstract]            [PDF]           
 • Mitokondri Fisyon-Füzyon Dengesinde Rol Oynayan Genlerin Nörotoksik Ortamda ifade Düzeyleri Değişimi
  Lütfiye Özpak
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)267- 273.     DOI:10.5798/dicletip.1501350
  [Abstract]            [PDF]           
 • Uzamış COVID Hastalarında Simon Görevi ile Bilişsel Etkilerin Değerlendirilmesi
  Mehmet Alkanat, Hafize Özdemir Alkanat
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)275-283.     DOI:10.5798/dicletip.1501369
  [Abstract]            [PDF]           
 • Letter to Editor
 • İntragastrik Balon Sonrası Gelişen Nadir Komplikasyon: Akut Pankreatit
  Elif Tuğba Tuncel
  Cilt 51, Sayı 2 (2024) Cilt 51, Sayı 2 (2024)285-287.     DOI:10.5798/dicletip.1501374
  [Abstract]            [PDF]