ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Gallik Asidin Rahim Ağzı Kanseri Hücre Hattına (HeLa) Karşı Antikanser Etkisi
Umut Sarı, Yasemin Afşin, İlhan Özdemir, Serap Mutlu Özçelik, Şamil Öztürk

Şamil Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye e-mail: samilozturk16@hotmail.com            

Anticancer Effect of Gallic Acid Against Hela Cervical Cancer Cell Line

Abstract

Aim: Cervical cancer is the fourth most common cancer affecting women worldwide, which has a very important place in female infertility. Doxorubicin (Dox) is one of the most commonly prescribed chemotherapeutics in the treatment of ovarian and breast cancer. Although chemotherapeutic drugs respond with very effective treatment results, they cause serious side effects and the development of drug resistance limits the use of these drugs. The use of natural products with anticancer activity can help partially overcome these problems. Gallic acid (GA) is widely found in various plants and foods and has been reported to have various biological effects. In this study, the effects of GA and Dox, a potent chemotherapy agent, on cell growth inhibition and death on HeLa cells and human skin keratinocyte cell line (HaCaT) MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)- 2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) method.

Method: Cervical adenocarcinoma cell line HeLa (CCL-2™) and human skin keratinocyte cell line HaCat (RRID:CVCL_0038) as healthy cell line were used in the study. In order to determine the IC50 (inhibitory concentration) doses of Dox and GA, HeLa and HaCaT cell lines were cultivated with the help of an automatic multipipette. Then, MTT test was applied to perform cell survival (viability) analyses.

Results: HeLa cell growth was approximately 137.6 IC50 at 48th hour in Dox-treated cells, while the IC50 of GA at 48th hour was 239.2 μM.

Conclusion: These results show that GA potentiates the effect of Dox and the Dox/GA acid combination may be a promising alternative to other chemotherapeutic combinations in the treatment of cervical cancer with lower side effects.

Keywords: Gallic acid, HeLa, Cervical cancer, MTT.

Gallik Asidin Rahim Ağzı Kanseri Hücre Hattına (HeLa) Karşı Antikanser Etkisi

Öz

Amaç: Servikal kanser, kadın infertilitesinde oldukça önemli yer teşkil eden ve dünya çapında kadınları en çok etkileyen dördüncü kanser olarak karşımıza çıkmaktadır. Doxorubicin (Dox), yumurtalık ve meme kanseri tedavisinde en sık reçete edilen kemoterapötiklerdendir. Kemoterapötik ilaçlar çok etkili tedavi sonuçları ile yanıt oluştursalar da, ciddi yan etkileri oluşturmakta ve ilaç direnci gelişmesi bu ilaçların kullanımına kısıtlama getirmektedir. Antikanser aktiviteye sahip doğal ürünlerin kullanılması bu sorunların kısmen üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Gallik asit (GA), çeşitli bitki ve gıdalarda yaygın olarak bulunur ve çeşitli biyolojik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada GA'in ve güçlü bir kemoterapi ajanı olan Dox’in HeLa hücreleri ve insan deri keratinosit hücre hattı (HaCaT) üzerindeki hücre büyümesinin inhibisyonu ve ölümü ile ilgili etkileri MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmada serviks adenokarsinoma hücre serisi HeLa (CCL-2™) ve sağlıklı hücre serisi olarak insan deri keratinosit hücre serisi HaCat (RRID: CVCL_0038) kullanılmıştır. Dox ve GA’in IC50 (inhibitory concentration) dozlarının belirlenmesi için HeLa ve HaCaT hücre hattı otomatik multipipet yardımı ile ekimi yapılmıştır. Daha sonra hücre sağkalım (viyabilite) analizini yapmak için MTT testi uygulanmıştır.

Bulgular: HeLa hücre büyümesi, Dox ile muamele edilen hücrelerde 48. saatte yaklaşık IC50 137.6 uM iken, GA'in 48. saatteki IC50 değeri 239.2 uM bulunmuştur.

Sonuç: Bu sonuçlar, GA’in Dox’nun etkisini güçlendirdiğini ve Dox/GA asit kombinasyonunun, rahim ağzı kanseri tedavisinde diğer kemoterapötik kombinasyonları için daha düşük yan etkilerle umut verici bir alternatif olabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimler: Gallik asit, HeLa hücre hattı, Rahim ağzı kanseri, MTT

Dicle Med J  2023; 50 (3): 365-373

Doi: 10.5798/dicletip.1360684

Volume 50, Number 3 (2023)