ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Does YouTube an ethical and comprehensive source of information for patients with pes equinovarus?
Özlem Orhan, İbrahim Tekpınar, Volkan Baki Çetin, Ahmet Yiğit Kaptan, Mehmet Akif Altay

Özlem Orhan, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Şanlıurfa, Türkiye, e-mail: droorhan@gmail.com     

Does YouTube an ethical and comprehensive source of information for patients with pes

equinovarus?

Abstract

Objective: Due to the widespread use of technology and especially the COVID-19 pandemic, many patients refer to the Internet at the first stage to access health. YouTube, a popular social media network, is an inexpensive and easily accessible video-sharing platform that does not have a reliable monitoring mechanism used to create and distribute information. Our study aims to examine the reliability, validity, and scope of the videos presented on YouTube on pes equinovarus.

Methods: In July 2021, the top 50 most-watched videos for relevance in a YouTube search for the terms "clubfoot deformity" and "pes equinovarus" were rated independently by two authors. For each video, web link, title, number of views, duration, publication date, number of likes, dislikes and comments, content producer (physician, non-physician healthcare professional, patient, commercial, other), content (educational, surgical technique, patient experience, advertisement, other) was noted. The reliability and validity of the videos were determined by the Journal of the American Medical Association (JAMA) criteria and for YouTube the modified DISCERN criteria. The diagnosis and treatment of pes equinovarus were evaluated with a coverage score in the available YouTube videos. The relationship between variables and evaluation scores was tested with Spearman correlation.

Results: Interobserver reliability was good for JAMA, DISCERN, and coverage scores (correlation coefficient: 0.91; 0.96; 0.98). There is a moderately strong positive correlation between JAMA criteria and duration (p<0.05; r: 0.372). There is a moderately strong negative correlation with JAMA criteria if the content producer is not a healthcare worker (p<0.05; r: -0.556). There is a weak positive correlation between the DISCERN criteria and the number of comments p:0.032; r:0.265). There is a moderately strong positive correlation between coverage score and duration (p<0.05; r:0.632). There is a correlation between coverage score and if the content producer is not a healthcare worker (p<0.05; r:- 0.459). 

Conclusion: Turkish YouTube videos about pes eqinovarus are below the required ethical and quality standards. It can be useful to prepare comprehensive but not difficult to understand guide videos that are based on scientific evidence in content but at a level that will appeal to the public.

Key words: Internet, YouTube, pes eqinovarus, clubfoot deformity

Pes ekinovaruslu hastalar için YouTube etik ve kapsamlı bir bilgi kaynağı mı?

Öz

Amaç: Teknolojinin yaygınlaşması ve özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok hasta sağlık hakkında bilgiye erişmek için ilk aşamada İnternet’e başvurmaktadır. Popüler bir sosyal medya ağı olan YouTube ise bilgi oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan güvenilir denetleme mekanizması olmayan, ucuz ve kolay ulaşılan bir video paylaşım platformudur. Amacımız pes ekinovarus (PEV) konusunda YouTube’da sunulan videoların güvenirliliğini, geçerliliğini ve kapsamını incelemektir.

Yöntemler: Temmuz 2021’de, YouTube’da “çarpık ayak deformitesi” ve “pes ekinovarus” terimleriyle yapılan aramada alaka düzeyi sıralamasında en çok izlenen ilk 50 video iki yazar tarafından bağımsız olarak değerlendirildi. Her video için web linki, başlık, izlenme sayısı, süresi, yayınlanma tarihi, beğenme, beğenmeme ve yorum sayısı, içerik üreticisi (hekim, hekim dışı sağlık profesyoneli, hasta, ticari, diğer), içerik (eğitici, cerrahi teknik, hasta deneyimi, reklam, diğer) not edildi. Videoların güvenilirliği ve geçerliliği Journal of the American Medical Association (JAMA) kriterleri ve YouTube için modifiye edilmiş DISCERN kriterleri ile değerlendirildi. Mevcut YouTube videolarında PEV tanı ve tedavisi kapsam skoru ile değerlendirildi.

Bulgular: Gözlemciler arası güvenirlik JAMA, DISCERN ve kapsam skorları için iyi seviyedeydi (korelasyon katsayısı: 0,91; 0,96; 0,98). Değişkenler ile değerlendirme skorlarının ilişkisi Spearman korelasyon ile test edildi. JAMA kriterleri ile süre arasında pozitif, içerik üreticisinin sağlık çalışanı olmaması durumunda negatif ilişki olduğu görüldü. (sırasıyla, p<0,05; r: 0,372 ve p<0,05; r: -0,556 ).DISCERN kriterleri ile yorum sayısı arasında pozitif bir ilişki saptandı (p<0,05; r:0,265). Kapsam skoru ile süre arasında pozitif, içerik üreticisinin sağlık çalışanı olmaması durumunda negatif bir ilişki vardır (sırasıyla p<0,05; r:0,632 ve p<0,05; r:-0,459 ). 

Sonuç: Türkçe YouTube videoları PEV hakkında gerekli etik ve kalite standartlarının altındadır. İçerik olarak bilimsel kanıta bağlı ancak halka hitap edecek seviyede, kapsamlı ancak kavraması zor olmayan rehber videoların hazırlanması faydalı olabilir.

Anahtar kelimeler:YouTube, Pes ekinovarus, İnternet, Çarpık ayak deformitesi

Dicle Med J  2022; 49 (3): 491-497

Doi: 10.5798/dicletip.1170231

Volume 49, Number 3 (2022)