ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Youtube Contents Provides Inadequate Information About The Diagnosis And Treatment Of Hallux Valgus
Adem Şahin, Anıl Agar

Adem Sahin, Saglik Bilimleri University, Kanuni Sultan Suleyman training and research hospital, Orthopaedic and Traumatology Department, Atakent mah, Istanbul cad. No:1, 34303, Kucukcekmece, Istanbul,Turkey e-mail: ademtito@yahoo.com

Youtube Contents Provides Inadequate Information About The Diagnosis And Treatment Of Hallux Valgus

Abstract

Objective: According to the data in September 2020, 63.2% of the world population uses the internet. Internet is one of the most important sources for fast and easy access to information. Youtube is the second most popular social media network platform. Our aim in this descriptive study was to evaluate the accuracy and quality of the information in hallux valgus videos shared on YouTube.

Methods: The keywords "hallux valgus" and "bunyon" were searched on Youtube respectively. The videos were evaluated by two independent reviewers according to VPI, Discern, GQS, JAMA and HVS scoring systems.

Results: As a result of search a total of 64 videos were evaluated. The view count varies between 56438 and 14799537, with a mean of 665114.48 ± 1837230.87. The videos had a total run time varies between 47 and 3731 seconds, with a mean of 457.67 ± 538.93 seconds. The average; VPI score was 1336,77±8212,91; Discern score was 1,55±0,58; GQS score was 2,17±0,83; JAMA score was 1,39±0,48 and HVS score was 4,72±4,83.

Conclusion: Information on the diagnosis and treatment of hallux valgus on Youtube is of low quality and its content is of unknown source and accuracy.

Keywords: Youtube, hallux valgus, bunion, quality, treatment

Youtube İçerikleri Halluks Valgus'un Tanı ve Tedavisi Hakkında Yetersiz Bilgi Sağlıyor

Öz

Amaç: Eylül 2020 verilerine göre dünya nüfusunun% 63,2'si internet kullanmaktadır. İnternet, bilgiye hızlı ve kolay erişim için en önemli kaynaklardan biridir. Youtube, en popüler ikinci sosyal medya ağı platformudur. Bu tanımlayıcı çalışmada amacımız, YouTube'da paylaşılan halluks valgus videolarındaki bilgilerin doğruluğunu ve kalitesini değerlendirmektir.

Yöntemler: Youtube'da sırasıyla "hallux valgus" ve "bunyon bunion" anahtar kelimeleri arandı. Videolar VPI, Discern, GQS, JAMA ve HVS puanlama sistemlerine göre iki bağımsız yorumcu tarafından değerlendirildi.

Sonuçlar: Arama sonucunda toplam 64 video değerlendirildi. Görüntüleme sayısı, ortalama 665114,48 ± 1837230,87 ile 56438 ile 14799537 arasında değişmektedir. Videoların süresi 47 ile 3731 saniye arasında değişmekte olup, ortalama 457,67 ± 538,93 saniyedir. Ortalama; VPI puanı 1336,77 ± 8212,91; Discern puanı 1,55 ± 0,58; GQS puanı 2,17 ± 0,83; JAMA puanı 1,39 ± 0,48 ve HVS puanı 4,72 ± 4,83 idi.

Sonuç: Youtube'da halluks valgus tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler düşük kalitededir ve içeriği bilinmeyen kaynak ve doğruluktadır.

Anahtar kelimeler: Youtube, halluks valgus, bunion, kalite, tedavi.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 439-450

Doi: 10.5798/dicletip.987898

Volume 48, Number 3 (2021)