ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Epıdemıology and Demography of Open Globe Injury In Chıldren
Sedat Ava, Seyfettin Erdem, Mine Karahan, Mehmet Emin Dursun, Leyla Hazar, Uğur Keklikçi

Seyfettin Erdem, Dicle University School of Medicine Department of Ophthalmology,21280, Sur/Diyarbakır, Turkey, e-mail: serdem2147@hotmail.com

Epıdemıology and Demography of Open Globe Injury In Chıldren

Abstract

Objective: To reveal the epidemiology and demographics of open globe injury in children. Methods: In the study, the medical files of 185 patients aged 15 years and younger who applied to the Dicle University Faculty of Medicine Ophthalmology clinic between April 2017 and April 2019 with open globe injury were retrospectively analyzed. Patients were classified according to age, gender, etiology of trauma, location of trauma, and time of trauma and recorded.

Results: A total of 185 eyes of 185 children were included in this study. Of the 185 children, 111 (60%) were boys and 74 (40%) were girls. The mean age of the 185 patients was 7.26 ± 3.80 years. Patients applied to our hospital 1-36 hours after the İnjury. 101 (54.5%) of the injuries were in the right eye and 84 (45.5%) in the left Regarding the localization of injuries, there were 131 (70.8%) corneal, 32 (17.3%) corneoscleral, 9 (4.9%) limbal, and 13 (7%) scleral cases. These injuries were most commonly caused by 92 (49.7%) metallic objects, 22 (11.9%) glass, and 17 (9.2%) wood pieces. Regarding the time of injury, 43 (23.2%) injuries occurred during 1–3 months, 59 (31.8%) occurred during 4–6 months, 50 (27.1%) occurred during 7–9 months, and 33 (17.9%) occurred during 10–12 months. The places where the injuries occurred were 102 (55.1%) houses, 68 (36.8%) outdoors, and 15 (8.1%) schools.

Conclusions: Open globe injuries in children were most common in boys, in the age group of 1–5 years, in the right eye, and in the cornea as localization. It was observed that these injuries were mostly caused by metal objects in the 4th to 6th months.

Keywords: Pediatric, open globe injury, epidemiology, demography, rural

Çocuklarda Açık Glob Yaralanmasının Epidemiyolojisi ve Demografisi

Öz

Amaç: Çocuklardaki açık glob yaralanmasının epidemiyolojisini ve demografisini ortaya koymaktır.

Yöntemler: Çalışmada Nisan 2017-nisan 2019 tarihleri arasında Dicle üniversitesi tıp fakültesi göz kliniğine açık glob yaralanması nedeni ile başvurmuş 15 yaş ve altındaki 185 hastanın tıbbi dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, travmanın etyolojisi, travmanın yeri ve travmanın zamanı sınıflandırılarak kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya 185 (185 göz) çocuk hasta dahil edildi. Bu hastaların ortalama yaşı 7.26 ± 3.80 yıl idi. Hastaların hastanemize başvuru zamanı yaralanmadan sonraki 1-36 saat idi. Bu yaralanmaların 101 (%54,5)’ü sağ gözde ve 84 (%45,5)’i sol gözde idi. Yaralanmanın lokalizasyonuna göre ise 131 (%70,8)’i korneal, 32 (%17,3)’i korneoskleral, 9 (%4,9)’u limbal, 13 (%7,0) skleral idi. Bu yaralanmalar en sık 92 (%49,7)’i metalik obje, 22 (%11,9)’i cam, ve 17 (%9,2)’i ağaç parçası tarafından oluşmuştu. Yaralanmaların oluştuğu döneme göre 43 (%23,2)’i 1-3 ayda, 59 (%31,8)’i 4-6 ayda, 50 (%27,1)’i 7-9 ayda ve 33 (%17,9)’u 10-12.ayda idi. Yaralanmaların oluştuğu mekan ise 102 (%55,1)’i ev, 68 (%36,8)’i dış mekan ve 15 (%8,1)’i okul idi.

Sonuç: Çocuklarda açık glob yaralanmaları en sık erkeklerde, 1-5 yaş grubunda, sağ gözde ve lokalizasyon olarak korneada olduğu görüldü. Bu yaralanmaların en çok 4. ile 6. aylarda ve sıklıkla metal nesneler tarafından oluştuğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Pediatrik, açık glob yaralanması, epidemiyoloji, demografi, kırsal

Dicle Med J  2021; 48 (3): 416-424

Doi: 10.5798/dicletip.987880

Volume 48, Number 3 (2021)