ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Diagnostic Accuracy of Abbreviated Breast Magnetic Resonance Imaging
Türkan İkizceli, Gökçe Gülşen

Turkan Ikizceli, University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital; Adnan Adivar Street, Number:9, 34130, Fatih, Istanbul/Turkey e-mail: ikizceli@yahoo.com, turkan.ikizceli@sbu.edu.tr

The Diagnostic Accuracy of Abbreviated Breast Magnetic Resonance Imaging (Abbreviated Breast MRI)

Abstract

Objective: Abbreviated Breast Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a fast and a selected scan, used for screening women at high risk of breast cancer. The objective of this study is to assess the diagnostic accuracy of a new shortened Abbreviated Protocol (AP) relative to Full Diagnostic Protocol (FDP).

Methods: 206 breast MRIs were evaluated, respectively. AP was derived from the FDP and re-recorded. The new report was compared with the report of the previous FDP. The interpretation time of the shortened protocol was recorded. The results of the two protocols in terms of finding the lesion were compared using sensitivity, specificity, NPV, and PPV according to the histopathology results.

Results: 124 of 206 MRIs were malignant and 82 of 206 MRIs were benign. The average interpretation time was 58±35s with AP. The MIP sequence evaluation time was only 17±12s. The PPV, NPV, sensitivity and specificity values for AP MRI were 93.0%, 94.8%, 96.77%, 96.8% and 89.0% respectively. The PPV, NPV, sensitivity and specificity values for FDP MRI were 94.5%, 96.2%, 97.6% and 91.5% respectively. There was no significant difference in sensitivity and specificity for both protocols (p< 0.05).

Conclusion: AP is a new and shorter version of a Breast MRI. The diagnostic accuracy of abbreviated breast MRI for the detection of breast lesions shows a high level of sensitivity and specificity, with the advantages of shortening both the exam time and the interpretation time.

Keywords: abbreviated breast protocol, full diagnostic protocol, breast lesions, magnetic resonance imaging, breast screening

Kısaltılmış Meme Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Doğruluğu (Kısaltılmış Meme MRG)

Öz

Amaç: Kısaltılmış Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), yüksek meme kanseri riski taşıyan kadınları taramak için kullanılan hızlı ve seçilmiş bir MRG taramasıdır. Bu çalışmanın amacı, nihai histopatolojiye dayalı olarak tam tanı protokolüne (FDP) göre yeni bir kısaltılmış kısaltılmış protokolün (AP) tanısal doğruluğunu değerlendirmektir.

Yöntemler: Meme lezyonu olan sırasıyla 206 meme MRG retrospektif olarak değerlendirildi. FDP içinden AP türetildi ve yeniden raporlandı. Önceki tam standart tanısal MRI protokolünün raporu ile karşılaştırıldı. Kısaltılmış protokolün yorumlama süresi kaydedildi. Memede lezyonun bulunması açısından iki protokolün sonuçları altın standart histopatoloji sonuçlarına göre duyarlılık, özgüllük, NPV ve PPV kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Histopatolojik sonuçlara göre 206 MRG'den 124'ü malign, 206 MRG'den 82'si benign idi. Ortalama yorumlama süresi AP ile 58 ± 35 sn idi. MIP sekans değerlendirme süresi yalnızca 17±12 saniyeydi. AP MRG için PPV, NPV, duyarlılık ve özgüllük değerleri sırasıyla %93,0, %94,8, %96,77, %96,8 ve %89,0 idi. FDP MRG için PPV, NPV, duyarlılık ve özgüllük değerleri sırasıyla %94,5, %96,2, %97,6 ve %91,5 idi. Her iki protokol arasında özgüllük ve duyarlılık açısından anlamlı bir fark yoktu (p< 0.05).

Sonuç: AP, Meme MRG incelemesinin daha kısa ve yeni bir versiyonudur. Kısaltılmış meme MRG'nin meme lezyonlarının tespiti için tanısal doğruluğu, hem MRG elde etme süresini hem de yorumlama süresini kısaltmanın avantajları ile yüksek düzeyde duyarlılık ve özgüllük göstermektedir.

Anahtar kelimeler: kısaltılmış meme protokolü, tam tanı protokolü, meme lezyonları, manyetik rezonans görüntüleme, meme taraması.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 468-477

Doi: 10.5798/dicletip.987912

Volume 48, Number 3 (2021)