ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Profile of Musculoskeletal Injuries of The Soldiers Who Are Serving As Contracted Soldier And Sergeants
Tuğrul Ergün, Mehmet Korkmaz

Tuğrul Ergün, Mardin Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği Artuklu/Mardin, Türkiye e-mail: drergun14@gmail.com

Profile of Musculoskeletal Injuries of The Soldiers Who Are Serving As Contracted Soldier And Sergeants

Abstract

Objective: The military profession includes challenging training conditions and common musculoskeletal injuries can be seen. The aim of this study is to profile the common musculoskeletal injuries observed in soldiers serving as contracted soldiers and sergeants within the Turkish Armed Forces (TSK) and to be a source for strategies that can be developed to prevent them.

Methods: Musculoskeletal injuries in the military population people were screened from the hospital records. Musculoskeletal injuries were examined according to their localization in the body, mechanism of occurrence, the relationship between military activity and the loss of work force after the injury.

Results: Musculoskeletal injuries in a military population of 600 were screened from hospital records (n = 108 9.3%). It was observed that the knee circumference was most frequently affected (n = 36, 33.3%). Soft tissue injury was the most common type of injury (n = 50, 46.2%). Military walks and sports activities were the most common activities that caused injury (n = 81, 75%). The most affected group was 25 years and younger (n = 52, 48.1%). Two weeks to one year, depending on the severity of injury, workforce loss was observed.

Discussion and Conclusion: Strategies should be developed to prevent soft tissue and knee musculoskeletal injuries during military walks and sports activities.

Keywords: Army, Turkish Military, Musculoskeletal Injury, Military Training, Knee Injury, Home Accidents, Contract Military Service.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri´de Görevli Sözleşmeli Er ve Erbaşlarda Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaların Profili

Öz

Giriş: Askerlik mesleği zorlu fiziksel eğitim koşulları barındırır ve yaygın kas iskelet sistemi yaralanmalarına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan askerlerde gözlenen yaygın kas iskelet sistemi yaralanmalarının profilini çıkararak bunları önlemeye yönelik geliştirilebilecek stratejilerine kaynak olmaktır.

Yöntemler: Veriler son bir yıl içinde rutin sağlık kontrolleri yapılan sağlıklı ve herhangi bir kas iskelet sistemi yakınması olan sözleşmeli er ve erbaş askerlerin hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Kas iskelet sistemi yaralanmaları vücuttaki lokalizasyonu, oluş mekanizması, yapılan askeri aktivite ile ilişkisi ve yaralanma sonrası oluşan iş gücü kaybı incelenmiştir.600 kişilik askeri popülasyonda görülen kas iskelet sistemi yaralanmaları hastane kayıtlarından tarandı (n=108 %9,3).

Bulgular: En sık diz çevresinin etkilendiği gözlendi (n=36,%33,3). Yumuşak doku yaralanması en yaygın olan yaralanma tipi idi. (n=50, %46,2). Askeri yürüyüşler ve spor aktiviteleri, yaralanmaya sebep olan en yaygın aktivitelerdi (n=81 %75). En çok etkilenen grup 25 yaş ve altıydı(n=52,%48,1).Yaralanma şiddetine göre iki hafta ile bir yıl arası süre iş gücü kaybı olduğu görüldü.

Tartışma ve Sonuç: Askeri yürüyüşler ve spor aktiviteleri sırasında gelişen yumuşak doku ve diz çevresini ilgilendiren kas iskelet yaralanmalarının önlenmesi için stratejiler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ordu, Türk Askeri, Kas İskelet Yaralaması, Askerlik Eğitimi, Diz Yaralanması, Ev Kazaları, Sözleşmeli Askerlik.

Dicle Med J  2021; 48 (3): 544-550

Doi: 10.5798/dicletip.988068

Volume 48, Number 3 (2021)