ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Rare Cause of Acute Abdomen in A Child: Infected Mesenteric Cyst
Sefa Sag, Burcu Kemal Okatan, Nigar Metin

Sefa Sag, University Of Health Sciences, Kanuni Education and Research Hospital, Department of Pediatric

Surgery, Trabzon, Turkey e-mail: drsefa51@mynet.com

Abstract

Mesenteric cysts are rare lesions and they are usually asymptomatic. Acute abdomen caused by infection of cyst is a

very rare complication. We present a child with mesenteric cyst who presented acute abdomen and was treated with

total cystectomy. Although mesenteric cysts are usually asymptomatic, they may cause serious complications. So, even

if they are asymptomatic and diagnosed incidentally, these cysts should be closely monitored and surgical treatment

should be considered for large cysts.

 

Keywords: Mesenteric cyst, infection, child, surgery

 

Bir Çocukta Akut Abdomenin Nadir Nedeni: Enfekte Mezenterik Kist   

                

Öz

Mezenterik kistler nadir lezyonlardır ve genellikle asemptomatiktirler. Kist enfeksiyonunun neden olduğu akut karın,

bu lezyonların çok nadir görülen bir komplikasyonudur. Biz çalışmamızda; akut karın bulgularıyla başvuran ve total

kistektomi ile tedavi edilen enfekte mezenter kistli bir çocuğu sunuyoruz. Mezenterik kistler genellikle asemptomatik

olmalarına rağmen ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Bu yüzden, asemptomatik olsalar ve tesadüfen teşhis

edilmiş olsalar bile, bu kistler yakından izlenmeli ve büyük kistler için cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Mezenterik kist, enfeksiyon, çocuk, cerrahi.  

Dicle Med J  2019;46 (4): 881-883

Doi: 10.5798/dicletip.661423

Volume 46, Number 4 (2019)