ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Diagnosis and Management of the Benign Diseases of Vulva
Pınar Solmaz Hasdemir

Pınar Solmaz Hasdemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Manisa, Türkiye         

e-mail: solmazyildiz@yahoo.com

 

Abstract

The vulva is the area comprising the external genitals. It contains several different structures, including labia majora,

labia minora, clitoris and vestibule. Vulvar symptoms such as pain and itching usually progresses slowly and can occur

in any of these structures. Effective treatment strategies for benign vulvar diseases are still lacking despite their

prevalence and their significant effect on quality of life. In this review article, we first aimed to provide

recommendations on daily vulvar care, secondly focusing on obtaining relevant, in-depth information about vulvar

symptoms and lastly discuss the differential diagnosis and management of common vulvar dermatoses such as lichen

sclerosus, lichen simplex chronicus, lichen planus, psoriasis and vulvar atrophy.

 

Keywords: Vulvar dermatosis, lichen sclerosus, lichen planus, lichen simplex chronicus, vulvar atrophy.

 

Vulvanın Benign Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi    

                

Öz

Vulva, genital, gastrointestinal ve üriner traktın birleştiği, tüylü ve tüysüz keratinize ciltten mukozal yüzeylere geçişin

olduğu özel bir cilt bölgesidir. Vulvaya ait benign hastalıklar, yaşam kalitesini oldukça düşürmekle birlikte, hayati

önem arz etmemeleri ve sıklıkla kronik bir süreci takip etmeleri nedenleri ile hasta tarafından sıklıkla göz ardı

edilmekte ve hekime başvurmakta geç kalınmaktadır. Biz hekimlerin de vulvar hastalıkları sorgulamakta ve tedavi

etmekte geri planda kaldığımız yadsınamaz bir gerçektir. Bu makalede güncel literatür ışığında öncelikle vulvanın

genel bakımına ait önerilerde bulunulacak, vulvaya ait belli başlı semptomlar olan vulvar kaşıntı ve ağrıya değinilecek

ve ardından da sık görülen vulvar dermatozlar olan liken sklerozus, liken simpleks kronikus ve liken planus ile

psöriazis ve vulvar atrofi durumlarında tanı ve yönetimden bahsedilecektir.

Anahtar kelimeler: Vulvar dermatoz, liken sklerozis, liken planus, liken simpleks kronikus, vulvar atrofi

Dicle Med J  2019;46 (4): 889-895

Doi: 10.5798/dicletip.661426

 

Volume 46, Number 4 (2019)