ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Case Report: Acute Myopia and Angle Closure Glaucoma Attack After Topiramate Use
Adar Aslan, Uğur Keklikçi, Kadir Bilgen

Adar Aslan, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Diyarbakir, Turkey  e-mail: adaraslan88@gmail.com

Abstract

Topiramate acetate is a commonly used drug prescribed by neurologists and psychiatrists for the treatment of various diseases including migraine. Topiramate therapy can cause a forward displacement of the iris-lens diaphragm which can result in acute bilateral angle-closure glaucoma and myopia. Common complaints include visual disturbances and eye pain. 

 In this case report, we offered a patient who had a sudden loss of vision and severe eye pain due to acute myopia and angle-closure glaucoma after the use of topiramate for migraine. This case report aimed to increase awareness among neurologists, psychiatrists and ophthalmologists about the side effects that may occur with the use of topiramate.

Keywords: Topiramate acetate; angle-closure glaucoma; myopia; migraine; sudden loss of vision;

 

Bir olgu sunumu: Topiramat Kullanımı Sonrası Akut Miyopi ve Açı Kapanması Glokom Krizi         

Öz

Topiramat asetat başta migren olmak üzere nörolog ve psikiyatristler tarafından çeşitli hastalıklarda kullanılır. Topiramat tedavisi iris-lens diyaframının ileri doğru hareketi sonucu akut bilateral açı-kapanması glokomu ve miyopiye neden olur. Görme bulanıklığı ve göz ağrısı başlıca şikayetlerdir. 

Bu olgu sunumunda migren nedeniyle topiramat kullanımı sonrası ani görme kaybı ve şiddetli göz ağrısı gelişen bir hastada tespit edilen akut miyopi ve açı kapanması glokomu sunulmuştur. Bu olgu sunumu ile topiramat kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda nöroloji, psikiyatri ve göz hastalıkları uzmanlarının farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Topiramat asetat; açı kapanması glokomu; miyopi; migren; ani görme kaybı;

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 389-392

Doi: 10.5798/dicletip.575024

Volume 46, Number 2 (2019)