ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Necrotizing fasciitis: Is vitamin D deficiency a predisposing factor? Case report
Mervan Bekdaş, Ali Gökkaya

Mervan Bekdaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bolu, Türkiye e-mail: merbek14@yahoo.com

Abstract

Necrotizing fasciitis (NF) is a bacterial soft tissue infection characterized by necrosis of subcutaneous tissue and fascia. Because of its rapid progression, early diagnosis of NF is life-saving. A previously healthy 12-month-old female presented at our hospital with a two-day history of fever, rush and swelling in the right groin. Despite the appropriate treatment, NF was considered when the lesions spread to the lateral wall of the bilateral lumbar region, back and chest side wall. At the 36th hour of follow-up, all necrotic tissues were drained by fasciotomy incision. Thigh fascio-cutaneous flaps were used for reconstruction of defects. Vitamin D (10,000 IU/kg ) was given orally when 25 (OH) vitamin D levels were determined as 2.4 ng/ml. She was discharged on the 16th day. At the 4th month of follow-up, wounds were seen markedly improved. 

Vitamin D, which is an antimicrobial activity, is considered to be a feature that accelerates wound healing. We believe vitamin D replacement has a positive effect on healing of our patient. Although different predisposing risk factors, we could not determine any information about NF associated with vitamin D deficiency in the literature. We aimed to present this case report to attract attention vitamin D deficiency may also be a facilitatory factor for NF.

Keywords: Necrotizing Fasciitis, Vitamin D, Child.

 

Nekrotizan Fasiit: Vitamin D eksikliği predispozan bir faktör olabilir mi? Olgu sunumu         

Öz

Nekrotizan Fasiit (NF), subkutan doku ve fasiya nekrozu ile kendini gösteren bakteriyel bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Hızlı ilerleyen bir tablo olması nedeniyle erken tanı hayat kurtarıcıdır. Daha önceden sağlıklı olan 12 aylık kız hasta 2 gün önce başlayan ateş, sağ kasık bölgesinde kızarıklık ve şişlik nedeniyle hastanemize getirildi. Başlanan uygun tedaviye rağmen lezyonlar iki taraflı lomber bölge, sırt ve göğüs yan duvarına yayılınca hastada nekrotizan fasiit düşünüldü, takibinin 36. saatinde fasiyotomi insizyonu ile tüm nekrotik dokuların drenajı yapıldı. Uyluk fasiyo-kutan flepler defektlerin onarımı için kullanıldı. 25 (OH) vitamin D seviyesi 2.4 ng/ml saptanınca 10.000 IU/kg D vitamini oral yoldan verildi. 16. gününde hasta taburcu edildi. 4. ayındaki kontrolde yaraların belirgin olarak düzeldiği görüldü.

Antimikrobiyal aktivitesi olan D vitamininin, yara iyileşmesini de hızlandıran bir özelliği olduğu kabul edilmektedir. Hastamızda D vitamini replasmanının iyileşmeyi olumlu yönde etkilediğine inanıyoruz. Değişik predispozan risk faktörleri olmasına rağmen, literatürde vitamin D eksikliği ile ilişkili NF’ye dair bir yayın tespit edemedik. Vitamin D eksikliğinin de NF için kolaylaştırıcı bir faktör olabileceğine dikkat çekmek için bu olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Nekrotizan Fasiit, Vitamin D, Çocuk.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 383-387

Doi: 10.5798/dicletip.575022

Volume 46, Number 2 (2019)