ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation Of The Causes Of Blindness In Patients Admitted To The Health Board Of A Hospital Servicing Souteastern Anatolia
Seyfettin Erdem

Seyfettin Erdem, Department of Ophtalmology, Diyarbakır Bismil State Hopital, 21500, Bismil, Turkey  e-mail: serdem2147@hotmail.com

Abstract

Objective: We aimed to reveal the causes of blindness in patients who applied to a health board of our hospital which provides service to a socioeconomically depressed region.

Methods: We retrospectively reviewed the records of 314 patients who were blind in at least one eye were recorded among 2214 patients who were referred to our hospital's health board between February 2016 and January 2018 for evaluation by the health board to receive a disability report from our hospital.

Results: In this study, we determined that 185 (58.9%) patients were female, 129 (41.1%) patients were male and the mean patient age was 70.84 ± 19.15 years. The most common causes of blindness were cataract seen in 104 (33.1%) patients, phthisis eyes in 53 (16.9%) patients, optic atrophy in 40 (12.7%) patients, corneal opacities in 35 (11.1%) patients and diabetic retinopathy in 20 (6.4%) patients.

Conclusions: Both in our study and in other studies conducted in our region, preventable blindness such as cataract, phthisis and corneal opacity have been detected at high rates. Therefore we believe that more awareness and effort may be needed to reduce such preventable blindness in our region.

Keywords: Blindness, Cataract, Phthisis.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesine Hızmet Sunan Bir Hastanenin Sağlık Kuruluna Başvuran Hastalarda Körlük Sebeplerinin Değerlendirilmesi 

Öz

 

Amaç: Sosyoekonomik olarak düşük seviyede olan bir bölgeye hizmet veren hastanemizin sağlık kuruluna başvuran hastalarda körlük sebeplerini ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler: Şubat 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizden engelli raporu almak için sağlık kuruluna başvurmuş ve sağlık kurulu tarafından değerlendirilmiş olan 2214 hasta arasından en az bir gözünde körlük düzeyinde görme kaybı olan 314 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Bu çalışmamızda Sağlık kurulunda rapor düzenlenen ağır görme kaybı olan hastaların 185 (%58,9) ‘inin kadın, 129 (%41,1) ’unun ise erkek olduğu ve yaş ortalamasının 70.84±19.15 yıl olduğu saptandı. En sık rastlanan ilk beş görme kaybı nedenleri olarak; 104 (%33,1) hastada katarakt, 53 (%16,9) hastada evissere/ ftizik göz, 40 (%12,7) hastada optik atrofi, 35 (%11,1) hastada korneal opasite ve 20 (%6,4) hastada diyabetik retinopati görüldü.

Sonuç: Hem çalışmamızda hem de bölgemizde yapılan diğer çalışmalarda, katarakt, fitizis bulbi ve korneal opasiteler gibi önlenebilir körlükler yüksek oranda tespit edilmiştir. Bu nedenle, bölgemizdeki bu önlenebilir körlükleri azaltmak için daha fazla farkındalık ve çaba gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Körlük, Katarakt, Fitizis.

Dicle Med J  2019;46(2): 209-214

Doi: 10.5798/dicletip.539931

Volume 46, Number 2 (2019)