ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Toxoplasma, Rubella And Cytomegalovirus Seroprevalence In Pregnant Women In Diyarbakir
Mehmet Obut, Yasemin Doğan, Muhammed Hanifi Bademkıran, Sedat Akgöl, Bekir Kahveci, Nurullah Peker, Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Erdal Özbek, Talip Gül

Mehmet Obut, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Urfa Yolu, 21090 Merkez Bağlar, Diyarbakır, Türkiye e-mail: drmehmetobut@hotmail.com

Abstract

Objective: It was aimed to determine the seroprevalences Toxoplasma gondii, Rubella virus and CMV in our region witht his study.

Methods: Our study included pregnancies between the ages of 18 and 45 years, from the first prenatal visit to the obstetrics and gynecology clinic between September 2016 and June 2018. The test results of the sepatients were studied retrospectively for Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus serology

Results: Interms of Toxoplasma gondii antibodies, in 2853 patients (34.9%) anti-toxoplasma gondii IgG antibodiesand 81 patients (1.1%) anti-toxoplasma gondii IgM antibodies were positive from 8175 patients. Interms of Cytomegalovirus antibodies in 2775 patients (99.2%) anti Cytomegalovirus IgG and in 20 patients (0.7%) anti Cytomegalovirus IgM were positive from 2797 patients. Interms of Rubella antibodies, in 7677 patients (% 94.1) anti Rubella virüs IgG and in 5 patients (% 0.1) anti Rubella virüs IgM were positive from 8158 patients.

Conclusion: In this study, the majority of pregnant women admitted to our hospital identified Toxoplasma seronegative (65.1%). Rubella seroprevalence (94.1%) is consistent with Turkey data. The seropositivity rate for pregnancy Cytomegalovirus seroprevalence (99.2%)is compatible with the world data.

Keywords: pregnancy, toxoplasma, rubella, CMV, seroprevalence.

Diyarbakır İlindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı

Öz

Amaç: Bu çalışmada; gebelerde, Toxoplasma gondii, Rubella virüs ve Cytomegalovirus infeksiyonlarının bölgemizdeki seroprevalanslarının belirlemesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada hastanemize Eylül 2016 ile Haziran 2018 tarihleri arasında kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine ilk prenatal vizite gelen 18-45 yaş arası gebeler dahil edildi. Bu hastalardan Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus virüs serolojisi çalışılanların test sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toxoplasma gondii antikorları açısından 8175 hastanın 2853’ inde (%34,9) anti toksoplazma gondii IgG antikorları, 91’ inde (%1,1) anti Toxoplasma gondii IgM antikorları pozitif olarak saptandı. Cytomegalovirus antikorları açısından 2797 hastanın 2775’ inde (%99,2) anti Cytomegalovirus IgG, 20’ sinde (%0,7) anti Cytomegalovirus IgM pozitif olarak saptandı. Rubella virüs antikorları açısından 8158 hastanın 7677’ sinde (%94,1) anti Rubellavirus IgG, 5’ inde (%0,1) anti Rubellavirus IgM pozitif olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada hastanemize başvuran gebelerin çoğunun toksoplazma seronegatif (%65,1) olduğu tespit edildi. Rubella seroprevalansı (%94,1) Türkiye verileri ile uyumludur. Gebelerin Cytomegalovirus seroprevalansı için seropozitiflik oranı (%99,2) dünya verileri ile uyumludur.

Anahtar kelimeler: gebelik, toksoplazma, rubella, CMV, seroprevalans.

Dicle Med J  2019;46(2): 189-194

Doi: 10.5798/dicletip.539888

Volume 46, Number 2 (2019)