ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of High-Order Corneal Aberrations in Children with Well Controlled Type 1 Diabetes Mellitus
Hasan Kızıltoprak, Mustafa Koç, Kemal Tekin, Merve İnanç, Kurnaz Erdal, Zehra Aycan, Pelin Yılmazbaş

Hasan Kızıltoprak, SB Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Cad. No:59 06230 Altındağ/Ankara, Türkiye e-mail: hsnkzltprk21@gmail.com

 ABSTRACT

Purpose: To compare the higher-order corneal aberrations of Type 1 Diabetes Mellitus (DM) children who have well controlled glucose level with healthy children of similar age and gender.

Methods:  After  performing  a  complete  ophthalmological  examination  of  children  with  Type  1  DM  (DM  group)  and similar age-matched healthy controls (Control group), higher order corneal aberration values [coma, trefoil, spherical aberration,  higher  order  root  mean  square  (RMS),  total  RMS]  were  measured  by  Pentacam  HR  (Oculus  Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany).

Results: There were 52 patients (29 males, 23 females) in the DM group and 39 (20 males, 19 females) volunteers in the  control  group.  In  the  DM  group,  the  mean  preprandial  blood  glucose  level  was  86.4  ±  8.2  mg/dl  and  the  mean HbA1c value was 5.2 ± 0.75%. The mean age of the DM group was 12,64 ± 3,75 years while it was 11,94 ± 4,09 years in the control group. There was no statistically significant difference in age and gender between the two groups (p = 0.745,  p  =  0.364  respectively).  No  statistically  significant  differences  were  found  between  the  groups  according  to higher order corneal aberrations [coma, trefoil, spherical aberration, high order root mean square (RMS), total RMS] (p=0,415, p=0,690, p=0,642,p=0,0840, p=0,647, for each one).

Conclusion:  Higher  order  aberrations  of  the  cornea  do  not  change  in  children  whose  blood  glucose  levels  are  well controlled.

Keywords: Corneal topography; Diabetic cornea; Higher order aberrations.   

Sıkı Glisemik Kontrolü olan Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Yüksek Sıralı Korneal Aberrasyonların Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Kan glukoz seviyesi sıkı kontrol altında olan Tip  1 Diabetes Mellituslu (DM) çocuklarda yüksek sıralı korneal aberrasyonların benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması.

Yöntemler:  Tip  1  DM’li  çocukların  (DM  grubu)  ve  benzer  yaştaki  sağlıklı  olguların  (kontrol  grubu)  tam  oftalmolojik muayenesi yapıldıktan sonra yüksek sıralı korneal aberrasyonları [koma, trefoil, sferik aberasyon, yüksek sıralı root mean square (YS-RMS), toplam RMS] Pentacam HR (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) ile ölçüldü. 

Bulgular: DM grubunda 52  hasta (29 erkek, 23 kız) kontrol grubunda 39 (20 erkek, 19 kız) gönüllü bulunmaktaydı. DM grubunda ortalama preprandial kan glukoz değeri 86.4 ± 8.2 mg/dl ve ortalama HbA1c değeri %5.2±0.75 olarak saptandı. DM grubunda yaş ortalaması 12,64±3,75 yıl iken kontrol grubunda 11,94±4,09 yıl idi. İki grup arasında yaş ve  cinsiyet  açısından  istatistiksel  olarak  anlamlı  farklılık  yoktu  (p=0.745,  p=0.364  sırasıyla).  Grupların  yüksek  sıralı korneal aberasyon değerleri [koma, trefoil, sferik aberasyon, yüksek sıralı root mean  square (YS-RMS), toplam RMS] karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,415, p=0,690, p=0,642,p=0,0840, p=0,647, her biri için).

Sonuç: Kan glukoz seviyesi iyi kontrol edilen çocuklarda korneanın yüksek sıralı aberasyonları değişmemektedir. Anahtar kelimeler: Yüksek sıralı aberasyonlar, Diabetik kornea, Korneal topografi

Dicle Med J  2018;45(1): 71-75

doi: 10.5798/dicletip.407247

Volume 45, Number 1 (2018)