ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Idiopathic Atrophoderma of Pasini and Pierini with Morphea
Funda Kemeriz, Müzeyyen Gönül, Aysun Gökçe, Murat Alper

Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, 68200 Aksaray, Türkiye e-mail: dr.fkmrz@hotmail.com

 ABSTRACT

Idiopathic Atrophoderma of Pasini and Pierini (IAPP) is a rare type of dermal atrophy with unknown etiology. The lesions may be single or multiple, oval or round in shape, characterized by frequently on the trunk symmetrically, sharped edged depressed plaques. Most commonly occuring on the back, they later appear on the chest and abdomen. The lesions may range in size from 1 to 20 centimetres in diameter and enlarge very slowly in years. Most of patients with IAPP are women and are seen usually second-third decades. IAPP and morphea is rarely seen together in patients.

In this article, we report a 27-year-old female with asymptomatic depressed brown patch on her back was diagnosed as IAPP and morphea according to the clinical and histopathological findings.

Key word: Atrophoderma, morphea, Pasini and Pierini

Pasini ve Pierini'nin İdyopatik Atrofoderması ile Morfeanın Birlikteliği

ÖZET

Pasini ve Pierini’nin İdiyopatik Atrofoderması (PPİA) nadir görülen etyolojisi bilinmeyen bir dermal atrofi tipidir. Lezyonlar tek ya da birden fazla oval ya da yuvarlak, simetrik , deriden hafif çökük, keskin sınırlı plaklar şeklindedir. Çoğunlukla sırtta lokalize olan lezyonlar sonrasında göğüs ve abdominal bölgede de ortaya çıkabilmektedir. Lezyonların boyutu 1-20 cm arasında değişebilmektedir ve lezyonlar zaman içerisinde yavaşça genişler. Hastaların çoğu kadın olup, genelde ikinci-üçüncü dekatlarda görülmektedir. Nadiren PPİA ve morfea bir arada görülebilir.

Bu makalede sırtında asemptomatik çökük kahverengi leke ile polikliniğimize başvuran, klinik ve histopatolojik bulgularla PPİA ve morfea tanısı konulan 27 yaşında bayan hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Atrofoderma, morfea, Pasini ve Pierini

Dicle Med J  2018;45(1): 93-96

doi: 10.5798/dicletip.407251

Volume 45, Number 1 (2018)