ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Mıracle Of Darkness: Melatonın, And Interactıon In Ovary
Gökçe Nur Yücel, Gülnur Take Kaplanoğlu, Cemile Merve Seymen

Gökçe Nur Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara, Türkiye e-mail: gnuryucel@gmail.com

 ABSTRACT

Successfully reproductive cycle is directly associated with physiological conditions which have healthy light/dark cycle. This light/dark cycle, also called as circadian rhythm, is important for mammalian reproductive systems. Particularly, female reproductive cycle is a complex process involving ovulation and circadian rhythm. Melatonin is very important in this complex process with its anti-oxidant activity. The list of organs that synthesizing melatonin is increasing day by day and the ovary is also present between these organs. Therefore, it is suggested that melatonin is synthesized in the ovary as well as the pineal gland and synthesized melatonin is released into the follicular fluid. Similarly, positive results have obtained in in vitro fertilization (IVF) studies with the addition of melatonin in the IVF medium. In this review, we aimed to explain the general properties of the miracle of darkness, melatonin and relationship between ovulation and melatonin with different aspects, which has been revealed in recent years.

Key words: Melatonin, Ovarium, Folliculo genesis 

Karanlığın Mucizesi: Melatonin, ve Ovaryum Etkileşimi

ÖZET

Başarılı bir üreme döngüsü sağlıklı aydınlık/karanlık döngüye sahip fizyolojik koşullarla doğrudan ilişkilidir. Sirkadyan ritim olarak da ifade edilen, bu aydınlık karanlık döngü memeli üreme sistemleri için önemlidir. Özellikle dişi üreme döngüsü ovulasyon ve sirkadyan ritmi içeren kompleks bir süreçtir. Bu kompleks süreçte antioksidan aktivitesiyle melatonin çok önemli bir yere sahip olmakla birlikte, melatonin sentezleyen organ listesi yapılan çalışmalar ışığında gün geçtikçe artmakta ve bu organların arasında ovaryum da yer almaktadır Dolayısı ile pineal bezin yanısıraovaryumda da melatonin sentezlendiği ve sentezlenen melatoninin foliküler sıvıya salındığı ileri sürülmektedir. Benzer şekilde in vitrofertilizasyon (IVF) çalışmalarında medyuma melatoninin eklenmesi ile tedavide pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Bu derlemede, karanlığın mucizesi olan melatoninin genel özelliklerini ve özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar ile ortaya konulan ovulasyon-melatonin ilişkisini farklı yönleri ile ele almayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Melatonin, Ovaryum, Folikülogenezis

Dicle Med J  2018;45(1): 85-92

doi: 10.5798/dicletip.407249

Volume 45, Number 1 (2018)