ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A newborn with moderate hemophilia A with severe intracranial and extracranial hemorrhage: A case report
Şebnem Kader, Gökçe Pınar Reis, Mehmet Mutlu, Yakup Aslan, Erol Erduran, Uğur Yazar

Şebnem Kader, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Karadeniz Technical University Faculty of  Medicine Trabzon, Turkey. e-mail: sebnem_kader@yahoo.com

 ABSTRACT

Intracranial hemorrhage among  term  newborns is  a  rare  clinical  condition  with  high  morbidity  and  mortality. Although major bleeding is relatively uncommon, the incidence of intracranial hemorrhage in hemophilic children is higher during the first few days of life than at any other stage in childhood, which relates to the trauma of delive ry.

Here, we reported a newborn case diagnosed with moderate hemophilia A, without the presence of a positive family history of hemophilia and presenting with intracranial and extracranial hemorrhage and we aimed to emphasize that the early diagnosis and replacement therapy carries an essential importance.

Keywords: newborn, hemophilia A, intracranial hemorrhage, extracranial hemorrhage.

Ağır intrakranial ve ekstrakranial kanaması olan orta hemofili A tanılı bir yenidoğan: Olgu sunumu

ÖZET

İntrakranial kanamalar term yenidoğanlarda nadir görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek bir klinik tablodur. Majör kanamalar nispeten nadir olmasına rağmen, hemofilik çocuklarda yaşamın ilk birkaç gününde doğum travmasına bağlı gelişebilecek intrakranial kanama insidansı, çocukluğun herhangi bir evresine göre daha yüksektir.

Burada, ailesinde hemofili öyküsü bulunmayan, intrakranial ve ekstrakranial hemoraji ile başvurup orta derecede hemofili A tanısı konan bir yenidoğan olgusunu sunmayı ve erken teşhis ve replasman tedavisinin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, hemofili A, intrakranial hemoraji, ekstrakranial hemoraji

Dicle Med J  2017;44(3):293-298

doi: 10.5798/dicletip.339025

Volume 44, Number 3 (2017)