ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The appearance of a lurking ligament in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy; Posterior Gastric Ligament
Mutlu Ünver, Şafak Öztürk, Türker Karabuğa, İsmail Özsan, Zafer Önen, Ünal Aydın

Mutlu Unver, İzmir Medicalpark Hastanesi, Department of Genera l Surgery, İzmir, Turkey e_mail: mutluunver@gmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to demonstrate a lurking ligament and its various formation types and to mention the importance of this ligament in Laparoscopic sleeve gastrectomy

Methods:  One  hundred  and  twelve  patients  had  laparoscopic  sleeve  gastrectomy  (LSG)  procedure  in  our  clinic between March 2011 and September 2013. All procedures were performed with a standard operative technique. Only difference  for  the  last  50  patients  was  to  avoid  the  excessive  dissection  of  posterior  gastric  wall.  The  existence  of posterior gastric ligament was recorded and different types of posterior gastric ligament was demonstrated.

Results:  Posterior  gastric  ligament  was  observed  in  all  of  the  cases  in  different  formation  types.  Three  types  of ligament;  complete,  partial  and  skippy,  was  demonstrated.  53(47.3%)  of  the  patients  had  skippy,  while  41  (36.6%) had partial and 18 (16.1%) had complete type of posterior gastric ligament. 

Conclusion: A ligament named as ‘posterior gastric ligament’ and its various forms were defined in the third dimensional  plane  of  stomach.  Posterior  gastric  ligament  remains  as  the  only  structure  in  LSG  for  preventing  the mobility  and  ability  of  the  stomach  to  rotate.  The  excessive  dissection  of  the  posterior  gastric  ligament  should  be avoided to prevent complications such as kinking and volvulus

Keywords: Gastric ligament, sleeve gastrectomy, third dimension.

Laparoskopik Sleeve Gastrektomide ortaya çıkan gizlenmiş bir ligaman: Posterior gastrik ligaman

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, az bilinen bir bağ olan posterior gastrik ligamanın çeşitli tiplerini demonstre etmek ve laparoskopik sleeve gastrektomideki önemine değinmektir.

Yöntemler: Kliniğimizde laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan 120 hasta çalışmaya dahil edildi.  Son  50  hasta hariç tüm hastalara aynı standart prosedür uygulandı. Son 50 hastada ise posterior gastrik duvarın ileri derecede diseksiyonundan kaçınıldı. Çeşitli posterior gastrik ligaman tipleri demonstre edilerek not edildi.

Bulgular: Posterior gastrik ligaman, değişik formasyonlarda da olsa tüm hastalarda gözlendi. Tam, parsiyel ve atlamalı biçimde olan 3 tür posterior gastrik ligaman gözlendi. 53 hastada atlamalı tarzda, 41 hastada parsiyel ve 18 hastada tam posterior gastrik ligaman gözlendi.

Tartışma ve Sonuç: Posterior gastrik ligaman adı verilen ve çeşitli formasyonlarda olan bu bağ 3 boyutlu olarak tanımlanmıştır. Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası, midenin rotasyonunu ve hareket kabiliyetini sınırlayan tek yapı  posterior  gastrik  ligamandır.  Kink  ve  volvulus  gibi  lomplikasyonlardan  kaçınmak  için  ileri  derecede  olan posterior gastrik ligaman diseksiyonundan kaçınılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Gastrik ligaman, sleeve gastrektomi, üç boyutlu.

Dicle Med J  2017;44(1):65-70

doi: 10.5798/dicletip.298607

Volume 44, Number 1 (2017)