ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Pulmonary tuberculosis in children with nephrotic syndrome: a report of three cases
Aydın Ece, Aşkın Taş Hekimoğlu

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Children with nephrotic syndrome (NS) are susceptible to infections including tuberculosis (TB) due to both feature of disease itself and immunosuppressive drugs. We reported three children with NS who developed pulmonary TB during disease course. Tuberculin skin test reactivity was positive if patient currently not taking steroids, X-ray findings were inconclusive and cultures yielded no organism. Thorax computerized tomography was the most useful device for the diagnosis of TB. 

Nefrotik sendromlu hastalarda tüberküloz enfeksiyonu ve tedavisi

Nefrotik Sendrom Olgularının tedavisinde immunsupressif ajanların kullanımı enfeksiyon riskinin artışına neden olmaktadır. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda tüberküloz saptanmış üç olgu sunulmakta tanı güçlükleri ve tedavi planına dikkat çekilmektedir. 

Volume 30, Number 1-4 (2003)