ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effects of Minerals on Human Health and Their Analysis Methods
Orhan Kavak, Abdurrahman Dalgıç, Abdurrahman Senyigit

Dicle Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Maden Mühendisligi Bölümü

Health effects of minerals depend on mineralogical structure and dimension of inhaled dust. Diseases caused by minerals were known as only occupational diseases up to recently. However, many researchers pointed out that many diseases at various parts of body resulted from minerals. Minerals are naturally occurred solid particles which have a determined chemical and physical structure properties and interior crystal structure. In mineral analyses basic disciplines such as chemistry, physics and mathematics are used. In this study, especially minerals that effect human health and their mineralogical analyses will be considered.

İnsan Saglıgına Etki Eden Mineraller ve Analiz Yöntemleri

Minerallerin ve tozlarının insan saglıgı üzerindeki etkileri temel olarak tozların tane boyutuna ve tozların mineralojik yapısına baglıdır. Son yıllara kadar mineral tozlarının neden oldugu hastalıklar sadece mesleki hastalıklar olarak biliniyordu. Günümüzde ise mineral tozlarının solunum, sindirim veya deri yoluyla vücuda girdigi ve çesitli hastalıklara neden oldukları arastırmacılar tarafından vurgulanmıstır. Mineraller dogal bir sekilde olusan, belirli bir kristal içyapısı olan yine belirli kimyasal bilesime sahip, kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri içeren katı maddelerdir. Minerallerin analizlerinde Fizik-Kimya-Matematik gibi temel disiplinlerden yararlanılmaktadır. Bu çalısmada özellikle insan saglıgına etki eden mineraller ve
analiz yöntemleri ele alınacaktır.

Volume 31, Number 1 (2004)