ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Rate of Aneurysm and Infection in Arteriovenous Fistulas
A.Ender Topal, Derya Topal

Diyarbakır Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

The purpose of this investigation is to determine the rate of aneurysm and infection in the arteriovenous (A-V) fistulas created in patients with chronic renal failure, according to sex. 244 patients with A-V fistulas created for hemodialysis were investigated retrospectively. Of 244 patients, there were 134 male. Aneurysm occured in 11 (5.3 %) of 208 radiochephalic A-V fistulas, end to end anastomosis of radial arteries were performed in all cases. Aneruysm occured in 10 (15.1 %) of 66 brachiochephalic A-V fistulas, in 8 cases end to end anastomosis of brachial arteries were performed, in 2 cases saphenous graft were used. Aneurysm occured in 1 (5.9 %) of 17 brachiobasilic A-V fistulas, in this case end to end anastomosis of brachial artery was perfomed. In 11 (13.2 %) of total 83 A-V fistulas at brachial level aneurysm occured. 2 of radiochephalic A-V fistulas were infected, aneurysm also occured in these cases. There was no difference between sexs for aneurysm formation. Aneurysm formations were seen more in brachial level than forearm A-V fistulas. Because uf aneurysm formation risk ; if available vascular structures are found, forearm can be preferred for A-V fistula.

Arteriovenöz Fistüllerde Anevrizma ve Enfeksiyon Oranları

Bu çalısmanın amacı cinsiyet de gözetilerek kronik böbrek yetmezligi (KBY) olan hastalarda açılan arteriovenöz (A-V) fistüllerde anevrizma ve enfeksiyon oranlarını ortaya koymaktır. Hemodializ amacı ile arteriovenöz (A-V) fistül açılmıs 224 olgu retrospektif olarak incelendi. 244 olgunun 134’ü erkek hastaydı. 208 radyosefalik A-V fistülün 11 (% 5.3)’inde anevrizma gelistigi görüldü, buların hepsinde radial artere uc uca anastomoz yapıldı. 66 brakiosefalik A-V fistülün 10 (% 15.1)’unda anevrizma gelisti, vakaların 8’inde brakial arter uc uca anastomoze edildi, diger 2 vakada ise safen greft kullanıldı. 17 brakiobazilik A-V fistülün 1 (% 5.9)’inde anevrizma gelisti, bu vakada brakial arter uc uca anastomoze edildi.Brakial düzeyde yapılan toplam 83 A-V fistülün 11 (% 13.2)’inde anevrizma gelisti. Radyosefalik A-V fistüllerin ikisi enfekte oldular, bu vakalarda aynı zamanda anevrizma da gelismisti. Anevrizma gelisimi açısından cinsiyetler arasında fark yoktu. Brakial düzeyde önkoldaki A-V fistüllere göre anlamlı bir sekilde daha fazla anevrizma gelisti. Anevrizma gelisim riskini de göz önünde tutarak, eger uygun damar bulunabilirse A-V fistül açmak için önkol tercih edilebilir.

Volume 31, Number 1 (2004)