ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Radiologic Imaging of Diaphragmatic Pathologies
Hatice Öztürkmen Akay, Mehtap Barç, M. Nuri Özbek

S.S.K Bölge Hast.Radyoloji Klinigi / Diyarbakır

We researched the images methods in the evaluation of diaphragmatic pathologies. The study was done with 30 patients (21 males, 9 females). The median age of the patients was 36.1 years (Range 1-74 years). Firstly, lateraly and posteroanterior chest X-Ray were done in all patients the other radiological images were the Barium examination, ultrasonography, computerized tomography and magnetic rezonans imaging. We determined diaphragmatic pseudotumour in 4 patients, congenital diaphragmatic hernia in 6 patients, diaphragmatic paralysis in 2 patients, diaphragmatic elevation in 8 patients, hiatal hernia in 5 patients, and diaphragmatic rupture in 5 patients. Although radiological images were developed all, we believe that the diaphragmatic pathologies should be evaluated with both clinically and radiologically in all patients.

Diafragma Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme

Bu çalısmada diyafragma patolojilerinin degerlendirilmesinde görüntüleme yöntemlerini arastırdık. Çalısmaya 21(%70) erkek, 9 (%30) kadın toplam 30 hasta alındı.Hastaların yasları ortalama 36.1(1-74 yıl) olarak bulundu. Olgularaöncelikle lateral ve posteroanterior akciger grafi incelemeleri yapıldı.Uygulanan diger inceleme yöntemleri ise baryumlu özefagus-mideduodenum grafisi, bilgisayarlı tomografi , manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografiden olusmaktadır. Dört hastada diyafragmatik pseudotümör, altı hastada kongenital diyafragma hernisi, iki hastada diyafragma paralizisi tanısı, sekiz hastada diyafragma elevasyonu, bes hastada hiatal herni, bes hastada diyafragma rüptürü saptandı.Radyolojik incelemelerdeki tüm gelismelere ragmen diyafragma patolojisi düsünülen olgular hem klinik hemde radyolojik bir bütün olarak degerlendirilmelidir.

Volume 31, Number 1 (2004)