ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Behcet’s Disease and Helicobacter Pylori
Ramazan Danış, Kadim Bayan, Şerif Yılmaz, Abdullah Altıntaş, S. Uğur Keklikçi

Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği / Diyarbakır

The aim of this study is to investigate the relation between Behçet’s disease (BD) and Helicobacter pylori infection. The patients fulfilled the criteria of the International Study Group for Behçet’s disease. Helicobacter pylori infection was diagnosed by the rapid urease test and esophagogastroduodenoscopic examination performed to BD patients. Fourteen of the 22 patients with BD were Helicobacter pylori positive with rapid urease test. All patients with ophthalmic involvement were Helicobacter pylori positive with rapid urease test. 

Behçet Hastalığı ve Helikobakter Pilori

Bu çalışmada amaç Behçet hastalığı ile Helikobakter pilori arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Avrupa Behçet çalışma grubu tanı kriterlerine göre Behçet hastalığı tanısı konmuş hastalara üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı ve Rapid ureas test (hızlı üreaz testi) ile Helikobakter pilori araştırıldı. Yirmi iki Behçet hastalığı tanısı konmuş hastanın 14’de Rapid Ureas Test ile Helikobakter pilori pozitif olarak saptandı. Göz tutulumu olan 6 olgunun tümünde Helikobakter pilori pozitifti.

Volume 31, Number 1 (2004)