ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Clay Minerals and Health
Abdurrahman Dalgıç, Orhan Kavak

Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

The aim of this study is to examine clay minerals, which take very important place in relationships of minerals and human health. They have high area density, adsorption capacity, rheological properties, chemical inertia and very low or nontoxic effects to human health. So, they are widely used in medical treatments. Commercially used clay minerals are; smectit, polygrstite, caolinite and talc. The other clay minerals are under investigations for medical treatments. 

Kil Mineralleri ve Sağlık

Bu çalışmanın amacı, mineraller ve insan sağlığı arasındaki ilişkilerde çok önemli yer tutan kil minerallerini incelemektir. Killer, yüksek alan yoğunluğu, emme kapasiteleri, reolojik özellikleri, kimyasal süre durumları ve insan sağlığına düşük derecede veya hiç zehirli olmama gibi özelliklerinden dolayı tıp alnında tedavi amaçlı kullanılmaktadırlar. Özellikle eczacılık, dermatoloji, estetik tıp, kaplıca ve çamur tedavisi gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılırlar. Tıp alnında ticari olarak kullanılan kil mineralleri; simektit, poligorskit, kaolinit ve talk mineralleridir. Diğer kil minerallerinin tedavi amaçlı kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Volume 31, Number 2 (2004)