ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Pulmonary Symptoms and Functions in Cotton Factory Workers
Candan Öğüş, Levent Dönmez, Tülay Özdemir, Aykut Çilli

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. / ANTALYA

To determine the effects of chronic cotton dust exposure on respiratory tract. We planned a cross sectional study in cotton textile workers. Mean working period of all subjects had been calculated as 18.0 ± 3.7 years. A total of 250 (95.4%) out of 262 were administered a respiratory questionnaire and all subjects were examined, and subjected to spirometric evaluation. 146 (%58.4) workers were exposed to cotton dust. Onehundredfour (41.6%) subjects working in places without dust were regarded as control group. No statistically significant difference in respiratory symptoms, signs and spirometric parameters was found between study groups. In spirometric evaluations, in those having complained of symptoms compatible with allergic rhinitis and byssinosis PEFR, in those with bronchial hyperreactivity FEV1, PEFR and MMEF and in those with physical examination findings FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEFR, MMEF values were significantly lower. No statistically significant impairment of pulmonary system was detected in workers due to chronic cotton dust exposure for 18 years

Pamuklu İplik ve Dokuma Fabrikası İşçilerinde Solunum Sistemi Semptomları ve Fonksiyonları

Pamuk tozuyla olan kronik temasın solunum sistemi üzerine olan etkisini değerlendirmek Pamuklu iplik ve dokuma fabrikasında ortalama 18.0 ± 3.7 yıldır çalışan tüm işçileri hedefleyen kesitsel bir çalışma yapıldı. Fabrikada çalışan 262 personelin 250’sine (% 95.4) ulaşılarak anket uygulandı, fizik muayeneleri ve spirometrik ölçümleri yapıldı. Olguların 146’sının (% 58.4) toz maruziyeti var (çalışma grubu), 104’ünün (% 41.6) ise toz maruziyeti yoktu (kontrol grubu). Solunumsal semptomlar, bulgular ve spirometrik değerleri açısından toz maruziyeti olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Semptom ve bulguların varlığına göre spirometrik değerler karşılaştırıldığında; allerjik rinit ve bissinozis semptomu olanlarda PEFR, bronşial aşırı duyarlılık tanımlayanlarda FEV1, PEFR, MMEF, fizik muayenede solunum sistemine ait bulgusu olanlarda FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEFR, MMEF değerlerinin anlamlı düşük olduğu görüldü. Pamuklu iplik ve dokuma fabrikasında 18 yıldır çalışan stabil bir işçi popülasyonunda, kronik pamuk tozu maruziyetine bağlı anlamlı düzeyde bir solunumsal etkilenim saptanmadı. 

 

 

Volume 31, Number 2 (2004)