ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Indication of Surgical Treatment and Visual Rehabilitation in the Congenital Cataracts
Uğur Keklikçi

Congenital cataracts constitute an important part of blindness in childhood. It’s a curable disease which is one of the most common causes of blindness in childhood. Main treatment is surgical operation. Timing of surgery, appropriate and rapid post sur- gery visual rehabilitation have a major effect on prognosis. Surgery should be perfor-med as soon as possible after the diagnosis in order to prevent amblyopia.Visual rehabi- litation of congenital cataract includes optical correction and amblyopia treatment. The most effective treatment of amblyopia is occlusion therapy. In this article congenital cataracts were evaluated in the light of recent literature and the importance of the timing of surgery and visual rehabilitation were attempted to be emphasized. 

Konjenital Kataraktlarda Cerrahi Tedavi Endikasyonları ve Optik Rehabilitasyon

Konjenital kataraktlar çocukluk çağındaki körlüklerin önemli bir kısmını oluşturur. Çocukluk çağı körlük nedenleri arasında en sık görülen tedavi edilebilir hastalıktır. Asıl tedavisi cerrahidir. Cerrahinin zamanlaması ve cerrahi sonrası hızlı ve uygun görsel rehabilitasyon prognozu büyük ölçüde etkilemektedir. Tanı konduktan sonra mümkün olan en kısa sürede cerrahi yapılması ambliyopi gelişimini önlemek için gereklidir. Konjenital kataraktın görsel rehabilitasyonu optik düzeltme ve ambliyopi tedavisini içermektedir. Ambliyopinin en etkili tedavisi kapama tedavisidir. Bu makalede, konjenital kataraktlar son literatürler ışığında değerlendirildi, cerrahinin zamanlaması ve görsel rehabilitasyonun önemi vurgulandı. 

Volume 32, Number 1 (2005)