ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effects of Prosthetic Restoration on Oral Flora
Ayşe Meşe, Sevim Meşe

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D. / Diyarbakır Email: aysemese@yahoo.com

The success of prosthetic restorations which aims function, phonation and esthetic are evaluated with harmony on surrounding tissues. In prosthetic rehabilitation, protecting exist balance is important as much as the new restorations. In order to evaluate the changes and reasons of oral flora, first defense mechanism and flora in oral cavity must be known.

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri

Amacı fonksiyon, fonasyon ve estetik olan protetik restorasyonların başarısı çevre dokulara uyumuyla birlikte değerlendirilir. Protetik restorasyonlarda yeni kazanımlar kadar varolan dengeyi bozmamakta önemlidir. Oral floradaki değişiklikleri ve nedenlerini değerlendirebilmek için öncelikle oral kavitedeki flora ve savunma mekanizmalarını bilmek gerekir.

Volume 32, Number 2 (2005)