ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effects of Sport on the Body Measure from Students of Different Disciplines
Vatan Kavak

University of Dicle, Faculty of Medicine Department of Anatomy, Diyarbakir, Turkey Email: kavakv@dicle.edu.tr

Problems arising from excessive body weight may be overcome. Sport emerges to take a great part in this respect. This paper shows how human body is affected by sport.The individuals were selected from the students of two different disciplines. The body measure of students totaling to 200,, was then compared to those of the same number of students, who did not perform a regular physical activity. The values pertaining to the weight variable, implied a significant difference for both males and females. The BMI values obtained for the all students were in “no risk” group, while the average BMI values for the all female students, emerged to exhibit differences from those of the all male students. The results and the findings of this investigation implied that physical activities practiced regularly, have an influence on the body measure index of individuals.

Farklı Bölüm Öğrencilerinde Sporun Vücut Ölçümleri Üzerindeki Etkileri

Aşırı kilo problemleri günlük hayatta düzenli yapılan değişik fiziksel aktivitelerle büyük ölçüde yenilebilir.. Bu araştırmada düzenli fiziksel aktivitesi olan veya olmayan bireylerin vücut ölçülerini karşılaştırıp, vücut ölçülerinin sporla nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçlandı. Bireyler iki değişik bölüm öğrencilerinden seçildi. Bireyler 200 kişinin bedensel ölçümleri alınarak farklı bölüm öğrencileriyle karşılaştırıldı. Vücut ağırlığı farkı erkek ve kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Spor yapan öğrencilerde her iki cinsiyet için ayak uzunluğu açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Bununla beraber kız ve erkek öğrenciler arsında ayak genişliği açısından anlamlı fark bulundu. Spor yapan öğrencilerde el uzunluk ve genişliği değişkenlik gösterdi ve bu değişkenlik istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Vücut kitle indeksi risk grubu olmayan bütün öğrenciler için ölçüldü ve kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark bulundu. Bu sonuç ve bulgular günlük yapılan fiziksel aktivitenin vücut kitle indeksi üzerine etkileri olduğunu göstermektedir.

 

Volume 32, Number 2 (2005)