ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Assessment of Right Ventricle Diastolic Functions According to Phase of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Aziz Karabulut, Kenan İltümür, Dilek Durak, Nizamettin Toprak

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji A.D. / Diyarbakır E-mail: azkar@dicle edu.tr

In this study, the relationship of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and right ventricle diastolic function was investigated. Study groups were consisted of 44 patients with COPD and 20 healthy controls. It was found that, tricuspid E velocity was decreased, A velocity was increased and deceleration time (dt) was prolonged in patients with COPD compared to controls. In addition, there was a positive correlation between phases of COPD and dt and negative correlation between phases of COPD and E/A ratio. In addition, there was a positive correlation between pulmonary artery pressure and dt, and negative correlation between pulmonary artery pressure and E/A ratio.

Sağ Ventrikül Diastolik Fonksiyonlarının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Evrelerine Göre Değerlendirilmesi

Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) sağ ventrikül diastolik fonksiyonları ile ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla 44 KOAH’lı hasta ve 20 sağlıklı gönüllüden oluşan toplam 64 kişilik çalışma grubu oluşturuldu. KOAH’lı hastalarda kontrol grubuna göre triküspit E akım hızı azalmış, A akım hızı artmış ve E/A oranının azalmış olduğu ve deselerasyon zamanı (dt)’nın uzamış olduğu görüldü. Ayrıca KOAH evresi ile E/A oranı arasında negatif korelasyon dt ile pozitif korelasyon olduğu görüldü. Pulmoner arter basınçları ile E/A oranı arasında da negatif korelasyon, dt ile pozitif korelasyon olduğu görüldü.

Volume 32, Number 3 (2005)