ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of the Efficacy and Safety of Oral İbuprofen in the Treatment of Patent Ductus Arteriosus
Mehmet Kervancıoğlu, Celal Devecioğlu, Orhan Köksal

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: mkervanc@dicle.edu.tr

Since indomethacin has many side effects, ibuprofen has been started to be used with beneficial results and less side effects for the closure of patent ductus arteriosus (PDA) in recent years. The frequency of PDA, and the effects and side effects of oral ibuprofen were investigated by echocardiographic evaluation, in 164 preterm neonates in Neonatology Unit of Dicle University, between April and December 2004. Oral ibufrofen was given at 10 mg/kg/day dose to infants who had significant left-right shunt on the third day of birth but those who had contraindication for ibuprofen were excluded. By daily echocardiographic evaluations in those without closure after the first dose, a second and third dose of 5 mg/kg/day were given if necessary. Ductus closure has ocured in 24 of 27 (88.8%) patients, at a mean period of 1.7±0.9 (1-4) days.Complications like hyponatremia, hypercreatininemia, thrombocytopenia, and necrotizing enterocolitis were not seen. Only in one patient intracranial hemorrhage was occured two days after the treatment. In conclusion, treatment with oral ibuprofen is an effective and safe treatment method for the closure of the PDA in preterm infants.

Preterm Bebeklerde Patent Duktus Arteriozus Tedavisinde Oral İbuprofenin Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Preterm yenidoğanlarda patent duktus arteriozusun (PDA) ilaçla kapatılmasında etkinliği kanıtlanmış olan indometasinin yan etkilerinin fazla olması nedeniyle, son yıllarda ibuprofen ile ilgili çalışmalar yapılmakta, sonuçlarının iyi, yan etkilerinin daha az olduğu bildirilmektedir. Dicle Üniversitesi Yenidoğan Servisi’ne Nisan-Aralık 2004 tarihleri arasında yatırılan 164 preterm yenidoğanda ekokardiyografik inceleme ile prospektif olarak PDA sıklığı ve önemli şantı olanlarda oral ibuprofenin kapanma üzerine etkinliği ve yan etkileri araştırıldı. Doğum sonrası üçüncü gününde duktusundan hala önemli sol-sağ şantı olan hastalardan kontrendikasyonu olmayanlara 10 mg/kg/gün dozda oral ibuprofen verildi. Günlük ekokardiyografi kontrollerinde ilk doz ile kapanma sağlanamayan hastalarda, 24 saat sonra 5 mg/kg/gün ikinci doz ve bununla da kapanmayanlarda 5 mg/kg/gün üçüncü doz verildi. İbuprofen verilen 27 hastanın 24’ünde (%88.8) duktus ortalama 1.7±0.9 (1-4) günde kapandı. İlaca bağlı, hiponatremi,hiperkreatininemi, trombositopeni, nekrotizan enterokolit gibi komplikasyonlargörülmezken bir hastada tedaviden iki gün sonra intrakraniyal kanama saptandı. Sonuç olarak, oral ibuprofen tedavisinin preterm yenidoğanlardaki PDA’ların ilaçla kapatılmasında güvenle kullanılabilecek etkili bir uygulama olduğu söylenebilir.

Volume 32, Number 3 (2005)