ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Do our University’s Male Handball Players Show Similar Physical and Physiological Properties to the Distinguished World Sportsman?
Vatan Kavak, Sevilay F. Tutkun

DicleUniversity, Faculty of Medicine Department of Anatomy, 21280 Diyarbakir, Turkey Email: kavakv@dicle.edu.tr

What can be done to reach the Olympic records and high efficiency level? Can our players be Olympic champions? The aim of this study is to reveal the properties of proper persons, suitable to the branch of sports.This study is a body result of 16 male players, take active roles in the hand ball team of the university. Variables are;age,height, weight,measurements of body fat percentages, 30m.sprint speed measurement, heart beat measurement during rest, systolic-diastolic blood pressure,vital capacity, maximum V02 (Cooper test). Measurements; taken from 0,5 kg intervaled balance with shorts on and wihtout shoes.ın this study.age average, as 21.81 m 2.34; height average, as 176.12 m 6.21 cm; weight average,as.74.81 m 8.85 kg. ; Qindex average, as 420.42m47.28 weight kg/hwight cm.1000; body fat percentage average, as 10.10 m 2.58mm; 30m sprint (sn)average, as 4.55 m 0.15 m/sn; Vertical jump average as 58.75m6.43 cm; pulse average, as 82.00+5.25(pulse/minute); systolic tension average, as 121.87m11.67mm/hg; diastolic tension average, as 76.56mmm/hg; Vital capacity average, as 4.74 m 0.45ml; Maximum V02, as 44.32 m 5.02(ml/kg.min) were determined. Correlation and regression statistical methods were used to evaluate the data

Üniversitemiz Erkek Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Dünya Elit Sporcularının Özellikleri ile Benzerlik Göstermekte midir?

Olimpiyat rekorlarını yakalama ve yüksek verim düzeyine ulaşmak için, neler yapılabilir? Sporcularımız olimpiyat şampiyonu olabilir mi? Yapacağımız iş, spor dalına en uygun kişilerin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya Üniversite Hentbol Takımı'nda aktif olarak yer alan 16 erkek oyuncunun bedensel sonuçlarıdır. Değişkenler: Yaş, Boy, Ağırlık, Vücut Yağ Yüzdesinin Ölçümü, 30 mt. Sprint Hızı Ölçümü, İstirahatte Kalp Atım Sayısının Ölçülmesi, Sistolik-Diyastolik Kan Basıncı, Vital Kapasite, Max. VO2 (Cooper Testi). Ölçümler: şortlu--ayakkabısız olarak 0.5 kg aralıklı baskülde alındı. Bu çalışmada yaş ortalaması 21.81±2.34, Boy ortalaması 176.12±6.21 cm, Ağırlık ortalaması 74.81±8.85 kğ, Qindex ortalaması 420.42 ±47.28 ağırlık kg /boy cmX1000, Vücut Yağ Yüzdesi Ortalaması 10.10±2.58 mm, 30 m. Sprint (sn) ortalaması 4.55±0.15  m./sn, Dikey sıçrama ortalaması 58.75±6.43 cm, Nabız ortalaması 82.00±5.25 (nabız/dakika), Sistolik Tansiyon ortalaması 121.87±11.67 mm/hg, Diyastolik Tansiyon Ortalaması 76.56±51 mm/hg, Vital kapasite ortalaması 4.74± 0.45 ml, Max VO2 44.32±5.02 (ml/kg.dk) ortaya konuldu. Korelasyon ve regresyon istatistik yöntemleri kullanıldı.

Volume 32, Number 3 (2005)