ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Invitro Susceptibility of Group A Beta-Haemolytic Streptococcus to Penicilin
Sevim Meşe, Hakan Temiz, Erdal Özbek, Kadri Gül

Dicle Üniversitesi, Tıp Fak., Mikrobiyoloji A.D. E-mail:semese@dicle.edu.tr

A group beta haemolytic streptococci (AGBHS) are the major etiologic agent of acute tonsillopharyngitis and in such cases the classical therapeutic choice is penicillin. The aim of this study was to detect the penicillin susceptibility of AGBHS. We isolated 59 (%89) AGBHS and 7 (%11) non group A beta haemolytic streptococci from 300 throat cultures. All of the AGBHS isolates were susceptible to penicillin.

A Grubu Betahemolitik Streptokokların Penisiline İnvitro Duyarlılığı

Boğaz sürüntüsü materyallerinden izole edilen A grubu beta hemolitik streptokokların (AGBHS) penisiline duyarlılıklarının saptanması amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Akut tonsillofarenjit tanısıyla gönderilen değişik yaş gruplarından 300 hastanın boğaz kültüründe 66 (%22) beta hemolitik streptokok (BHS) izole edilmiştir. Bunların 59 (% 89)’u AGBHS ve 7 (%11)’i de A grubu olmayan BHS olarak tanımlanmıştır. AGBHS’larda penisiline dirençli köken saptanmamıştır. Bu da AGBHS’ların hala penisiline duyarlı olduklarını, tedavi de penisilin G’nin güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

Volume 32, Number 3 (2005)