ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Cardiac Troponin I, Creatine Phosphokinase and Myoglobine Levels in Preeclampsia
Ahmet Kale, Sultan Ecer, Ebru Kale

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Hast ve Doğum A.D. E-mail: drakale@dicle.edu.tr

To evaluate minor myocardial injury in preeclamptic pregnancies by serum markers of cardiac troponin-I, creatine phosphokinase and myoglobine. Group I consisted of 45 preeclamptic pregnancies, Group 2 consisted of uncomplicated pregnancies. The groups were compared for maternal age, parity, mean troponin–I, creatine phosphokinase and myoglobine values. Student-t test were used in statistical analyses. Significance was accepted as p<0.05. Cardiac troponin-I levels were statistically significantly higher in preeclamptic pregnancies (0,97 ± 0,11ng/ml) than control groups (0,12 ± 0.09 ng/ml) (p<0.001). No statistically significant difference was found with mean levels of creatine phosphokinase and myoglobin levels between two groups. Higher values of troponin-I’in preeclamptic patients is thought to be a result of myocardial injury and associated with pregnancy-induced hypertension. 

Preeklampside Kardiyak Troponin I, CK-MB ve Myoglobin Değerleri

Preeklamptik gebeliklerdeki troponin I, kreatin fosfokinaz ve myoglobin değerleri normal gebelerdeki değerlerle karşılaştırılarak preeklampsideki minör myokardiyal hasar araştırıldı. Çalışmaya; 45 gebeden oluşan preeklamptik grup (grup 1) ve 45 gebeden oluşan kontrol grubu (grup2) olmak üzere iki grup dahil edildi. Oluşturulan iki grup yaş, parite, troponin I, kreatin fosfokinaz, miyoglobin değerleri açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde student-t testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Preeklamptik grupta; kardiak troponin I değerleri (0,97 ± 0,11ng/ml) kontrol grubuna (0,12 ± 0.09 ng/ml ) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Preeklamptik grupta kardiak kreatin fosfokinaz değeri; 16,1 ± 4,8 U/L , kontrol grubunda ise 14,8 ± 5,6 U/L olarak saptandı (p>0.05). Preeklamptik grupta myoglobin değeri 35,2 ± 6,1 mg/dl , kontrol grubunda ise 32,8 ± 7,3 mg/dl saptandı (p>0.05 ). Sonuç olarak; minor myokardiyal hasarın en iyi göstergelerinden biri olan troponin-I'in preeklamptik gebelerde yüksek saptanması, preeklamptik gebeliklerde kardiyak myofibriller hasarı düşündürmektedir. 

Volume 32, Number 3 (2005)