ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Lhermitte-Duclos Disease: An Asymptomatic Case
Mehmet Tatlı, Aslan Güzel

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD Email: mtatli@dicle.edu.tr

Lhermitte-Duclos disease is a rare disorder of cerebellum that characterized by a slowly enlarging mass lesion. The exact nature of the pathogenesis of this lesion remains unclear. It most frequently seen between the 2nd and the 4th decades. In elderly ages is extremely rare. Some authors proposed that it could be diagnosed by neuroimaging findings without a pathological examination. In this report, we described a 65- yearold man, who had Lhermitte-Duclos disease which was diagnosed by MRI findings.

Lhermitte-Duclos Hastalığı: Bir Asemptomatik Olgu

Lhermitte-Duclos Hastalığı, serebellumun nadir görülen, yavaş büyüme ile karakterize kitlesel bir lezyonudur. Patogenezi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Sıklıkla 2. ve 4. on yılda görülür. İleri yaşlarda görülmesi son derece nadirdir. Bazı yazarlar bu hastalığın tanısının patolojik inceleme olmaksızın nöroradyolojik bulgularla konulabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu yazıda MRI bulguları ile tanı konulan 65 yaşında, erkek bir Lhermitte-Duclos hastalığı olgusu sunulmuştur.

Volume 33, Number 3 (2006)